Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเอง (EQ)
Author Coach Pakorn
 
การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนประสงค์ที่จะพัฒนาตัวเองให้สามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเอง (EQ) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามค้นหาเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวเองมาใช้พัฒนาตัวเองอยู่ครับ

ทุกครั้งที่ผมมีอารมณ์เชิงลบ ผมมักใช้ประโยคนี้ถามตัวเอง.....

“ การที่เราเกิดความรู้สึก และ แสดงอารมณ์เชิงลบนี้ เป็นเพราะเหตุใด? ”

การใช้ข้อความนี้เป็นลักษณะการถาม ทำให้ผมต้องฉุกคิดถึงเหตุและผลที่ทำให้เราเกิดอารมณ์เชิงลบขึ้น ในเบื้องต้นทำให้ความรู้สึกเชิงลบ ไม่ขยายตัวมากเกินกว่าเท่าที่เป็นอยู่ แล้วในสมองก็จะเกิดความคิดหลายๆ อย่างเกิดขึ้น เช่น.....
 
การโค้ช อะไรเป็นสาเหตุของอารมณ์นี้?
การโค้ช ผมคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้?
การโค้ช อารมณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วบ้างหรือไม่?
การโค้ช จุดที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์นี้คืออะไร?
การโค้ช ผมกำลังอยู่ในสถานะของผลลัพธ์ (Effect) หรือไม่?
 
คำถามเหล่านี้หลายๆ ครั้งไม่ได้มีคำตอบ แต่ช่วยให้ผมสามารถหยุดอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ แล้วเริ่มมีสติที่จะพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผลมากขึ้น ทำให้สามารถเลือกวิธีการต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น.....

      การโค้ช ผมสามารถเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้อย่างไร?
      การโค้ช ผมควรเลือกปฏิบัติตัวอย่างไรให้ดีขึ้น?
      การโค้ช ผมมีวิธีอื่นๆ ที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร?
      การโค้ช ผมจะลดอารมณ์นี้ด้วยวิธีไหนได้บ้าง?

คำถามชุดนี้ช่วยได้เยอะเลยครับ เพราะจะเกิดเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้บน Style ของตัวเอง ผมรู้สึกดีที่มีประโยคทองคอยสกัดอารมณ์เชิงลบของตัวเองครับ
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240