Untitled Document
 
 
coaching Coach’s Case Study
coaching
 
เว็บไซต์ Coach at Work นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโค้ช (Coaching) ให้กับผู้สนใจสามารถค้นหาความรู้, เทคนิคและแนวทางการโค้ชชิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองกับโค้ชผ่านช่องทางต่างๆ ที่เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่โค้ชแบ่งปันให้กันและกันเสมือนหนึ่งเป็นโค้ชให้กับผู้สนใจไปด้วย :: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
coachingcoaching
 
coaching เรื่องที่ 1
coaching เรื่องที่ 2
coaching เรื่องที่ 3
coaching เรื่องที่ 4
coaching เรื่องที่ 5
coaching เรื่องที่ 6
 
coachingcoaching
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
coaching
coaching
coaching
coaching
coaching
coaching
 
เรื่องที่ 4
สิ่งที่หัวหน้าทุกๆคน เพื่อหน่ายมากที่สุดก็คือ การที่ลูกน้องในทีมงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ และมีข้อแก้ตัวอยู่เสมอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น เพื่อนไม่ช่วย, กำลังทำอยู่แต่มีงานอื่นเข้ามา, พอดีติดงานอื่นอยู่ เป็นต้น
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับคุณทรงธรรม เช่นเดียวกัน เพราะลูกน้องของคุณทรงธรรม มักมีอาการเหล่านี้อยู่ เช่น
- การวางแผนการทำงานแล้ว ไม่เริ่มต้นสักที
- ผัดวันประกันพรุ่ง อยู่เรื่อยๆ
- ทำแผนงาน(Planning) ทีไรเป็น แผนนิ่ง ทุกที่
คุณทรงธรรม อยากจะนำงานนั้นกลับมาทำเองอยู่บ่อยๆ เพราะรำคาญที่จะรอลูกน้องทำจนเสร็จ แต่เรื่องจากเรียนเรื่อง “ภาวะผู้นำ” กับอาจารย์ปกรณ์มา จึงคิดว่า ควรพัฒนาให้ลูกน้องมีความรับผิดชอบด้วยตัวเขาเอง โดยทำให้เขาแก้นิสัยเสียด้วยตัวของเขาเอง
ถ้าคุณเป็นคุณทรงธรรม คุณจะออกแบบแผนงานการโค้ชชิ่ง เพื่อให้ลูกน้อง ลงมือทำงานตามแผนอย่างไรดี
 
 
ชุดคำถามการวางแผนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
 
coaching หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)...
[คำตอบของอาจารย์]

- การมีวินัยในการทำงาน
- ความรับผิดชอบในแผนงานของตัวเอง

coaching สาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเหตุใด?...
[คำตอบของอาจารย์]

: การสร้างวินัยในการทำงานตามแผน โดยการมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม่มีวินัยก็จะจูงใจให้โค้ชชิ่งพยายามทำงานตามแผนมากขึ้น

coaching ขั้นตอนในการ Coaching คร่าวๆ...
[คำตอบของอาจารย์]

- งานที่มอบหมายให้เธอทำไปถึงไหนแล้ว?
- เธอรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานไม่ทันกำหนดหรือไม่?
- ถ้าเธอทำงานเสร็จตามแผนจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรต่อผู้อื่นบ้าง?
- เธอลอง Lisf ราชการงานที่ค้างอยู่ให้พี่ดูหน่อยซิ?
- เธอจะจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้อย่างไร?
- เธอได้ทำแผนงานแล้วจะทำให้ได้ตามแผนต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
- เธออยากให้พี่ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้งานนี้สำเร็จตามกำหนด?

coaching คาดหวังผลลัพธ์อย่างไร?...
[คำตอบของอาจารย์]

: โค้ชชิ่งเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับเห็นความสำคัญของการทำงานตามแผน จะทำให้โค้ชชิ่งมีวินัยและรับผิดชอบมากขึ้น
 
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240