Untitled Document
 
 
coaching Coach’s Case Study
coaching
 
เว็บไซต์ Coach at Work นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโค้ช (Coaching) ให้กับผู้สนใจสามารถค้นหาความรู้, เทคนิคและแนวทางการโค้ชชิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองกับโค้ชผ่านช่องทางต่างๆ ที่เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่โค้ชแบ่งปันให้กันและกันเสมือนหนึ่งเป็นโค้ชให้กับผู้สนใจไปด้วย :: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
coachingcoaching
 
coaching เรื่องที่ 1
coaching เรื่องที่ 2
coaching เรื่องที่ 3
coaching เรื่องที่ 4
coaching เรื่องที่ 5
coaching เรื่องที่ 6
 
coachingcoaching
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
coaching
coaching
coaching
coaching
coaching
coaching
 
เรื่องที่ 5
นายเป็นหนึ่ง ทำหน้าที่หัวหน้างาน (Supervisor) อยู่ในบริษัท มาได้ 3 เดือน รู้สึกอึดอัดกับความรับผิดชอบของตัวเอง เป็นอย่างมาก จึงเข้ามาปรึกษาคุณซึ่งเป็นผู้จัดการแผนก และเป็นหัวหน้าเขาโดยตรง
เป็นหนึ่ง : พี่ครับ ผมไม่อยากเป็นหัวหน้างานแล้วครับ
หัวหน้า : เกิดอะไรขึ้นล่ะ งานก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่
เป็นหนึ่ง : ผมคิดว่ารผมเป็นผู้นำใครไม่ได้หรอกครับ
      - ไม่มีใครทำตามที่ผมสั่งเลย
      - สั่งใครก็ไม่ได้ ต้องทำเอง
      - เป็นหัวหน้าแล้ว สั่งใครไม่ได้ ไม่รู้จะเป็นไปทำไม
หัวหน้า : ??? (งงเลย)
ถ้าคุณเป็นหัวหน้า แล้วอยากพัฒนาให้เป็นหนึ่ง มีความสุขในการเป็นหัวหน้างาน และสามารถทำให้ลูกน้องของเขายอมรับในความเป็นผู้นำ ของเขาแล้ว คุณจะวางแผนการโค้ชชิ่ง (Coaching) เขาอย่งไรดี โดยที่เขาต้องอยากเป็นผู้นำ และสามารถเอาชนะเรื่องที่ลูกน้องไม่ยอมรับได้ด้วยตัวของเขาเอง
 
 
ชุดคำถามการวางแผนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
 
coaching หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)...
[คำตอบของอาจารย์]

- การให้นิยามผู้นำเชิงบวก
- การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

coaching สาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเหตุใด?...
[คำตอบของอาจารย์]

: การที่หัวหน้างานไม่อยากเป็นผู้นำเพราะคิดว่าเป็นผู้นำแล้วจะลำบากขึ้นเครียดและมีความเสี่ยงสูงทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นผู้นำก็มีประโยชน์หลายด้านการเป็นผู้นำต้องพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองให้ดีจึงจะได้รับการยอมรับ

coaching ขั้นตอนในการ Coaching คร่าวๆ...
[คำตอบของอาจารย์]

- เธอคุณว่าการเป็นผู้นำที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร?
- เธอรู้หรือไม่ว่าทำไมผู้อื่นจึงเลือกเธอให้เป็นหัวหน้างาน?
- เธอเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นผู้นำได้ เธอเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่?
- การที่จะทำให้ผู้อื่นรับฟังและยอมรับเรา เธอคิดว่าควรทำอย่างไร?
- เธอยอมรับว่าพี่เป็นผู้นำเธอหรือไม่?
- พี่มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเรื่องอะไรบ้าง?
- เธออยากพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองเรื่องอะไรบ้าง?
- เธอจะปฏิบัติตัวอย่างไรในฐานะที่เธอเป็นผู้นำ?
- เธอลองเป็นหัวหน้างานอีกสักระยะหนึ่งก่อนดีหรือไม่?

coaching คาดหวังผลลัพธ์อย่างไร?...
[คำตอบของอาจารย์]

: โค้ชชิ่งมองเห็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองและเห็นประโยชน์ของการเป็นผู้นำจึงจะนำไปพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานต่อไป
 
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240