Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    การโค้ชทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching)
การโค้ชทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching)
25 ก.พ. 59
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชทีม (Group Coaching) เป็นรูปแบบการโค้ชลักษณะหนึ่งที่ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ใช้ในการบริหารและพัฒนาทีมงาน ผมมักเรียกว่า "การโค้ชทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching and Consulting)" ซึ่งมีความแตกต่างจาก Training and Group Coaching ที่ผมดำเนินการสอนอยู่ครับ

ประโยชน์ต่างๆของการโค้ชทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic GC&C) มีดังนี้

การได้ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่ดีของทีมงาน การโค้ชช่วยดึงศักยภาพทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) เพิ่มขึ้น การโค้ชมุ่งเน้นที่จุดเด่นของทีมงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญ

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันของหัวหน้าและทีมงาน การโค้ชใช้หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน โดยการมองด้านดีในการโค้ช

สร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Workplace) การโค้ชเป็นการเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน หัวหน้าเข้าอกเข้าใจ แล้วช่วยให้ทีมงานดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจ มากกว่าการบังคับให้ทำ ทุกคนเกิดความสุขในงาน

การใช้ทรัพยากรของทีมงานอย่างคุ้มค่า ผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ช จะสามารถค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ของทีมงาน เมื่อใช้การโค้ชสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมงานเพิ่มขึ้น ก็เท่ากับได้ใช้ศักยภาพของทีมอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องไปหาที่อื่นเพิ่มเติม

การทำให้พนักงานมีแรงจูงใจของตัวเอง การโค้ชทำให้ทีมงานอยากทำงานไปสู่เป้าหมายที่เป็นแรงจูงใจของตัวเอง ไม่ใช่ต้องทำ
และค้นพบวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดไปสู่เป้าหมาย

การโค้ชทีมงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching)

   การพัฒนาผู้บริหาร ผู้จัดการ ให้มีหลักการและทักษะการโค้ชทีมงาน (Group Coaching) ย่อมทำให้ได้ทีมงานที่แข็งแกร่ง บรรลุเป้าหมายของทีมในเรื่องต่างๆ พร้อมกับการทำงานแบบทีมเวิร์ค เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

   ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงให้ความสำคัญกับการให้ผู้บริหารเป็นโค้ชให้ทีมงานครับ!

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240