Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    การโค้ชเพื่อเสริมภาวะผู้นำ (Leadership Coaching)
การโค้ชเพื่อเสริมภาวะผู้นำ (Leadership Coaching)
8 ก.พ. 56
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชเพื่อเสริมภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) มุ่งเน้นให้โค้ชชี่ได้ใช้ ศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ ภายในตัวเอง (Leadership within you) ในการนำไปบริหารและพัฒนาทีมงานให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

   แนวความคิดของผมนั้น...ผมไม่สามารถพัฒนาให้ใครเป็นผู้นำได้ เพราะภาวะความเป็นผู้นำเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น ดังนั้นเขาต้องเป็นผู้พัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำที่สูงขึ้นเอง

   การโค้ชเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Coaching) จึงเป็นหัวข้อหลักที่ผมมักใช้ในการโค้ชให้กับผู้จัดการและผู้บริหารมองเห็นความสำคัญ ของการเป็นผู้นำใน Style ของตัวเองแต่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจกับทีมงาน

การโค้ชเพื่อเสริมภาวะผู้นำ (Leadership Coaching)

   ตัวอย่างคำถามที่ผมมักใช้ประกอบการโค้ช มีดังนี้ครับ
    ถ้าคุณเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจแล้ว คุณรู้สึกอย่างไร ?
    คุณตั้งใจพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำ คุณเลือกพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง ?
    การทำให้ทีมงานยอมรับความเป็นผู้นำของคุณ คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไร ?
    คุณชอบคุณสมบัติความเป็นผู้นำในเรื่องอะไรบ้าง ?
    ทีมงานคาดหวังให้คุณเป็นผู้นำเขาในเรื่องอะไร ?
    คุณมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการเป็นผู้นำเรื่องอะไร?
    การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดี จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร ?
    ถ้าคุณเป็นผู้นำที่ดี จะเกิดอะไรขึ้นกับทีมงานของคุณ ?

   การใช้คำถามแนวนี้ ช่วยทำให้โค้ชชี่เกิดการฉุกคิดและตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองว่า ในการเป็นผู้นำ Style ของเขาเหมาะสมกับทีมงานนั้น เขาควรปฏิบัติตัวอย่างไร

   การโค้ช (Coaching) ต้องประกอบด้วยกระบวนการและคำถามอื่นๆ ที่เหมาะสมแต่แนวทางนี้ก็สามารถใช้เสริมในการโค้ชได้ ผมจึงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240