Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก     Coachtalk 
Coach's Talk - By โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
:: Coach@Work ::
page : [1] [2] [3] [4] [5]
สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น
mindset 4 เรื่อง

ผู้บริหารระดับสูงต้องการให้บุคลากรในองค์กร สร้าง Mindset ที่ดีๆกับองค์กร คำว่า Mindset แปลมาจากพจนานุกรม
25 ธ.ค. 58
โค้ชปกรณ์
 
โค้ชตัวเอง
ก่อนโค้ชผู้อื่น

สิ่งที่เกิดขึ้นใน Class การสอนหลักสูตร เกี่ยวกับการโค้ช ของผมเสมอๆ คือ ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน
23 พ.ย. 58
โค้ชปกรณ์
 
คำถามเปิดเชิงบวก
กระตุ้นให้คิดในเรื่องของตัวเอง

ผมให้นิยามคำถามของโค้ช ในความคิดเห็นของผมว่า "คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้คิด ในเรื่องของตัวเอง"
23 ต.ค. 58
โค้ชปกรณ์
 
กรอบความคิด(Mindset)
ของการเป็นโค้ช

การสร้างกรอบความคิด(Mindset) ที่ดีของผมในตอนอยู่กับบริบทของโค้ช ช่วยให้ผมสามารถฟังโค้ชชี่ ที่ความเป็นตัวตนของเขาได้ดีมากขึ้นครับ
25 ก.ย. 58
โค้ชปกรณ์
ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
(Employee Engagement)

ความผูกพันเกิดขึ้น จาก ค่านิยม ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ก่อตัวจนกลายเป็น กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลนั้นเอง จึงจะยั่งยืนครับ
25 ส.ค. 58
โค้ชปกรณ์
 
การรู้จักค่านิยม (Value)
ของตัวเอง

ค่านิยม(Value)ของเรา ทำให้เรามีความสุขและเกิดความทุกข์กับ เหตุการณ์ บุคคล และสถานการณ์ต่างๆ เพราะทำให้เราตัดสินเรื่องต่างๆ
23 ก.ค. 58
โค้ชปกรณ์
 
การดำเนินการโค้ชผู้บริหาร
(Executive Coaching)

การดำเนินการโค้ชผู้บริหาร ผมมักจะได้แง่คิดดีๆเพิ่มเติมจากโค้ชชี่ (ผู้บริหาร) อยู่เสมอ เพราะการโค้ชชิ่งช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆอยู่เสมอ
26 มิ.ย. 58
โค้ชปกรณ์
 
การสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่ง
ของตัวเองเกิดประโยชน์อะไร?

หลักการโค้ชที่สำคัญคือการช่วยเหลื อโค้ชชี่ให้สามารถ ค้นหาคำตอบที่จะปฏิบัต ิเพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเอง
26 พ.ค. 58
โค้ชปกรณ์
Untitled Document
เทคนิคการรับฟังคำพูด
ของโค้ชชี่แล้วใช้คำถามฉุกคิด

คำถามที่ผมใช้เพื่อสะท้อน ในสิ่งที่โค้ชชี่พูดที่เป็นความเชื่ออันจำกัดของตัวเอง เพื่อให้เขาได้ฉุกคิดเพิ่มเติม
23 เม.ย. 58
โค้ชปกรณ์
 
สนุกๆ กับแนวคิด
ของตัวเอง

เริ่มต้นเป็นวิทยากร ก็เลือกแนวการสอนแบบ Training and Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนเอง โค้ชทำให้โค้ชชี่เกิดการ
27 มี.ค. 58
โค้ชปกรณ์
 
เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง
เทคนิคการสร้าง
เครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเอง

ตอนนั้นผมจึงตั้งใจทำเครื่องฝึกฝนการโค้ช ของตัวเองขึ้นมาใช้ประกอบการโค้ชชิ่งของตัวเอง ทำให้การโค้ชของผมมีประสิทธิผลมากขึ้น
26 ก.พ. 58
โค้ชปกรณ์
 
สมองมีความสุขและ
เกิดการเรียนรู้

การทำงานของสมองจะเกี่ยวข้อง กับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก หากสามารถเข้าใจการรับรู้ ของจิตสำนึกที่เชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึก
26 ม.ค. 58
โค้ชปกรณ์
:: Coach@Work ::
page : [1] [2] [3] [4] [5]
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240