Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     ทักษะการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
ทักษะการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
13 ต.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   ทักษะการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ชหลายๆท่าน ที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้หลักการโค้ชนี้ได้อย่างลึกซึ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโค้ชชี่ ผมเป็นโค้ชอีกหนึ่งคน ที่สนใจหลักการโค้ชนี้เป็นอย่างมากครับ!

ผมพัฒนารูปแบบการโค้ชของตัวมาเรื่อยๆ ครับ ด้วยหลักการต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือให้โค้ชชี่สามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองในเรื่องที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของตัวเอง ที่ไม่มีใครเหมือน เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตัวเองตั้งใจไว้

ทักษะการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก


   ผมสร้างแนวความคิดในการพัฒนาหลักการโค้ชนี้มาโดยตลอด ทำให้เห็นว่า ทักษะการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ประกอบไปด้วยหลักการโค้ช 3 รูปแบบ ผมขอสรุปเป็นประเด็นสั้นๆ พอสังเขปได้ดังนี้ครับ

   1.การโค้ชเพื่อมุ่งความสำเร็จ (Coaching for Success) ทำให้โค้ชชี่มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ถึงความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายของโค้ช ทำให้เกิดความสุขที่จะสร้างการเปลี่ยนด้วยตัวเอง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นในวิธีการที่คิดขึ้นมาได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง

   2.การโค้ชที่มุ่งเน้นคุณค่า (Value Coaching) โค้ชชี่ทุกคนมีคุณค่า (Value) ในตัวเอง หากโค้ชสามารถทำให้โค้ชชี่ดึงคุณค่าออกตัวเองออกมาปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิผลตามที่โค้ชชี่ต้องการแล้ว ก็จะทำให้โค้ชชี่เกิดความสุขในตัวเอง และสามารถจดจ่อกับเรื่องดีๆของตัวเองได้เต็มที่ครับ

   3.การโค้ชที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปัน (Contribution Coaching) โค้ชชี่จะเกิดความสุขมากขึ้น ถ้ารู้ว่าการลงมือทำในครั้งต่อไปหลังจากการโค้ชแล้ว จะส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง สังคม องค์กร ประเทศชาติ ในเรื่องอะไรบ้าง ความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันจะทำให้โค้ชชี่เกิดความมุ่งมั่นในเรื่องนั้นๆมากขึ้น เพราะรู้สึกดีตลอดเวลาที่ปฏิบัติครับ

Untitled Document   การผสมผสานหลักการโค้ชทั้ง 3 อย่างนี้ให้อยู่ในทักษะการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ย่อมทำให้การโค้ชนี้ เกิดประสิทธิผลตามหลักการจิตวิทยาเชิงบวก มากที่สุดครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240