Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     ประเด็นสำคัญของการโค้ชตาม GROW Model
ประเด็นสำคัญของการโค้ชตาม GROW Model
17 พ.ย. 59
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชตาม GROW Model ที่โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ มีสิ่งที่ผมเคยพลาดอยู่หลายๆครั้งในช่วงแรกๆของการโค้ช เพราะไม่เข้าใจแก่นแท้ของโมเดลนี้ครับ

   ประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญนี้ ความสับสนระหว่าง เรื่อง (Issue) ที่โค้ชชี่มาปรึกษา, ประเด็นสำคัญที่จะใช้ในการโค้ช (Goal Setting) และ Goal ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการโค้ช เป็นคนละตัวกัน และโค้ชหลายท่านอาจมองว่า เป็นตัวเดียวกัน


   การพูดคุยในช่วง "เรื่องที่พูดคุย" เพื่อเปลี่ยนเป็นหัวข้อในการโค้ช"Goal Setting" ยังเป็นช่วงที่ไม่ใช่การโค้ช เป็นการรับฟังเพื่อ Clarify ประเด็นสำคัญให้ตรงกันก่อน

ประเด็นสำคัญของการโค้ชตาม GROW Model


   ผมสร้างแนวความคิดในการพัฒนการโค้ชเริ่มต้นจากการนำ Goal Setting มาทำให้โค้ชชี่เห็นคุณค่าและความสำคัญทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น เทคนิคช่วงนี้ผมใช้หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นส่วนใหญ่ครับ

   การโค้ชช่วงการทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเองในด้านต่างๆให้ครบด้าน (Reality) ผมใช้เทคนิคครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชครับ เพื่อให้โค้ชชี่ มองเห็น ยอมรับและอยากเปลี่ยนครับ

   การโค้ชช่วงการค้นหาทางเลือก (Option) เป็นช่วงที่กระตุ้นจูงใจให้คิดทางเลือกใหม่ๆให้มากที่สุด อาจเกิดการให้แนวคิดเพิ่มเติมจากเรื่องเล่าช่วงนี้ได้เท่านั้น เพราเป็นการหาทางเลือกเพิ่มเติม จึงไม่เกิดความขัดแย้งใดๆ

Untitled Document   การโค้ชช่วงให้โค้ชชี่ตัดสินใจลงมือปฏิบัติ (Way Forward) ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้โค้ชชี่เอาชนะความกังวลของตัวเองไปให้ได้ครับสร้างคำยืนยัน (Commitment) ด้วยตัวเขาเองครับ

   การโค้ชตาม GROW Model มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชอยู่พอสมควรครับ หากต้องการให้เข้าใจแก่นแท้จริงๆครับ ผมคงฝึกฝนต่อไปครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240