Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     เริ่มต้นโค้ชด้วย M-THAI Model
เริ่มต้นโค้ชด้วย M-THAI Model
12 ม.ค. 60
โค้ชปกรณ์

   การแลกเปลี่ยนเรียนด้วยแนว Training & Group Coaching ที่ผมใช้ดำเนินการนั้น มักได้เห็นผู้เรียนตกผลึกความคิดของตัวเองได้มากมายกว่าที่สอนเสมอครับ

   เมื่อตอนจบ Class แล้ว มีน้อง ได้มาคุยเพิ่มเติม บอกว่า "อาจารย์ครับ วันนี้ผมนั่งฟังแล้ว ไม่ได้รู้สึกเหมือนที่ อ. สอนครับ แต่คิดว่า ศาสตร์การโค้ชแบบ M-THAI เป็นแกน แล้วสามารถเชื่อมต่อกับศาสตร์อื่นๆต่อไป" ถูกต้องครับ!

   ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช เป็นหลักการที่ใช้ดำเนินการโค้ชให้ครอบคลุมครบถ้วนมากขึ้นครับ การเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ช่วยทำให้ ไม่ต้องติดที่ความหมายของคำเท่านั้นครับ

เริ่มต้นโค้ชด้วย M-THAI Model

การเริ่มต้นโค้ชด้วย M-THAI Model ของไทยโค้ช
เราจะได้ยินเรื่องราวของโค้ชชี่ ที่สภาวะต่างๆ เช่น

Trust (ศรัทธา) อาจใช้ศาสตร์ของ NLP มารับฟังเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความเชื่อก็ได้ครับ หรือ จะฟังที่ศรัทธาเหมือนเดิมก็ได้
Head (ปัญญา) อาจใช้ศาสตร์ Brain Base มารับฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดก็ได้ครับ หรือ ใช้การฟังที่ปัญญาเหมือนเดิม
Attention (สมาธิ) อาจใช้ศาสตร์ของ Life Coaching มารับฟังที่สภาวะความรู้สึก (State) ของโค้ชชี่ หรือ ฟังการจดจ่ออย่างมีสมาธิของโค้ชชี่แบบเดิมก็ได้
Insistence (วิริยะ) อาจใช้ศาสตร์ของ Life Coaching มารับฟังสภาวะในสิ่งที่โค้ชชี่ทำไปนั้น เขาใช้คุณค่า (Value) เรื่องอะไรไปบ้าง หรือ ฟังว่าเขามีความเพียรอย่างไรก็ได้

Untitled Document   ศักยภาพการได้ยินและเข้าใจโค้ชชี่มาจากทรัพยากรด้าน ความรู้ ประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในเรื่องนั้นๆครับ ดังนั้นการฟังให้เห็นทุกมิติของโค้ชชี่แบบครบเครื่อง ก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับ

   การโค้ชด้วยศาสตร์ใด ศาสตร์หนึ่งเลย เป็นสิ่งที่ดี และฝึกฝนให้รู้จริงในศาสตร์นั้นๆ ย่อมมีพลังมากกว่า เพราะจะเกิดความเชี่ยวชาญครับ!

   การโค้ชแบบครบเครื่องเป็นความท้าทายส่วนตัว ที่ผมตั้งใจใช้กับตัวเองครับ ข้อควรระวัง คือ อย่าสับสนตัวเอง!

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240