Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การโค้ชด้วย SPOT Coaching Model
การโค้ชด้วย SPOT Coaching Model
16 ก.พ. 60
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชเพื่อทำให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ดำเนินโครงการตามที่ต้องการ (Project Assignment) เป็นเป้าหมายอีก 1 เรื่องของผมครับ!

   ผมตั้งใจพัฒนาแนวการสอนและการโค้ช ให้เป็นเนื้อเดียวกันครับ มีความต่อเนื่องในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างโครงการที่มีประโยชน์ให้กับตัวเอง ทีมงาน องค์กร และสังคมครับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนครับ!

วันนี้ขอนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเป็นโครงการได้ครับ ผมเรียกการโค้ชนี้ว่า "SPOT Coaching Model" ครับ

การโค้ชด้วย SPOT Coaching Model เพื่อทำให้การทำโครงการเกิดแนวความคิดที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติครับ
      S:Situation สถานการณ์ของโครงการ!
      P:Potential ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีอยู่
      O:Opportunity โอกาสที่เกื้อหนุนให้กับโครงการนี้
      T:Target เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

การโค้ชด้วย SPOT Coaching Model

การสร้างชุดคำถามสำหรับการโค้ชตาม SPOT Coaching Model มีตัวอย่างประมาณนี้ครับ
โครงการที่คุณตั้งใจไปสร้างให้เกิดขึ้น คือเรื่องอะไร?
สถานการณ์ของโครงการนี้ในปัจจุบันเป็นอย่างไร?
ปัจจัยที่มีความสำคัญกับสถานการณ์นี้ คือเรื่องอะไร?
การประเมิน ศักยภาพ ความสามารถ ของคุณกับโครงการนี้เป็นอย่างไร?
คุณเลือกใช้ศักยภาพของคุณในเรื่องอะไรบ้าง?
โอกาสที่สนับสนุนโครงการนี้ คือเรื่องอะไร?
คุณสามารถใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร?
คุณตั้งใจให้เกิดผลลัพธ์ในเรื่องอะไรบ้าง?

Untitled Document   การมีกรอบทางความคิดและแนวทางการใช้คำถามที่เหมาะสม สามารถช่วยทำให้การพิจารณาการลงปฏิบัติกับโครงการนั้นๆ เกิดประสิทธิผลมากขึ้นครับ! รายละเอียดของการใช้กระบวนการโค้ชขึ้นอยู่กับสไตล์การโค้ชของแต่ละท่านเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

   ลองนำไปประยุกต์ใช้กับการโค้ชของคุณดูครับ เป็น Project Coaching ครับ!

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240