Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การนำหลักการ Peak State มาสร้างปัญญา
การนำหลักการ Peak State มาสร้างปัญญา
17 ก.พ. 59
โค้ชปกรณ์

   วันนี้ประชุมกับทีมวิทยากรและทีมงานสถาบัน ได้แง่คิดที่เป็นหลักการเชื่อมโยงตามความเข้าใจของตัวเองขึ้นครับ!

   ผมชอบการเพิ่มพลังให้ตัวเองด้วยหลักการของ "
การสร้างสภาวะที่ดี (Peak State)" ในตัวเองจากการให้ความสำคัญ 3 เรื่อง คือ

1. ภาษาที่ใช้
(Language) ควรเป็นภาษาเชิงบวกที่พูดกับตัวเองเสมอๆ
2. เรื่องที่จดจ่อ
(Focus) ควรเป็นเรื่องที่อยากได้ เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ดี สิ่งที่ต้องการ
3. ร่างกาย
(Physiology) ควรอยู่ในท่าทางที่เสริมพลังให้กับตัวเอง กระฉับกระเฉง

   การปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมตามหลักการนี้ จะทำให้เรามีพลัง เอาชนะปัญหา อุปสรรค ที่เผชิญอยู่ได้เป็นอย่างดีครับ

การนำหลักการ Peak State มาสร้างปัญญา

   ผมลองเชื่อมโยงตามความเข้าใจของตัวเอง เพื่อ
สร้างปัญญา (Wisdom) ให้เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยน เรื่องสำคัญ 3 เรื่องนี้ ดังนี้

1.หยุดคิด ---> เห็นรู้ : การใช้ภาษาสื่อสารกับตัวเอง ด้วยการเห็นรู้ (หยุดคิด หยุดวิเคราะห์ หยุดประเมิน หยุดพูด)
2.การมีสติ ---> อยู่กับปัจจุบัน : การจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเท่านั้น เพื่อการมีสติรู้ตัวเองตลอดเวลา (ไม่คิดถึงอดีต ไม่กังวลอนาคต)
3.นั่งสมาธิ---> สงบนิ่ง : การทำให้ร่างกายสบายๆ อยู่กับการตามรู้ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ/หรือ พิจารณาร่างกาย

   การปฏิบัติได้ตามนี้ ที่ผ่านมาหลายๆครั้ง ทำให้ผมเกิดแนวคิดดีๆใหม่ๆ ที่เกิดจากปัญญา
(wisdom) ของตัวผมเองครับ ผมจึงใช้หลักการเดียวกัน ในการทำให้ได้จุดประสงค์ที่ต่างกันครับ!
icon ถ้าต้องการสร้างสภาวะการมีพลัง
(Peak State) ผมใช้รูปซ้ายมือครับ
icon ถ้าต้องการสร้างปัญญาทางโลก
(Wisdom) ผมใช้รูปทางขวามือครับ

   การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง ทำให้ผมชอบเชื่อมโยงเพื่อประยุกต์ใช้ในหลากหลายจุดประสงค์ครับ เพราะเปิดกว้างทางความคิดของตัวเองครับ ผมประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเองนะครับ อาจไม่ถูกต้องตามหลักการที่แต่ละท่านกำหนดนะครับ

Untitled Document

 
tag : 
 
 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240