Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การฝึกฝนระดับการฟัง 5 ระดับ
การฝึกฝนระดับการฟัง 5 ระดับ
19 เม.ย. 59
โค้ชปกรณ์

   โมเดลการฝึกฝนการฟัง ในฐานะโค้ชของผมมีหลากหลายครับ ตอนฝึกจะได้ไม่เบื่อครับ!

   วันนี้ขอนำเสนออีกโมเดลหนึ่งที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

   การฝึกฝนการฟังระดับต่างๆที่ผมจัดแบ่งเพื่อเชื่อมโยงกับภูเขาน้ำแข็งมี 5 ระดับครับ

   1. ระดับที่ฟังแบบได้ยิน
"คำพูดทั่วๆไป" ของโค้ชชี่ เช่น ใคร! ทำอะไร! ที่ไหน! เมื่อไร! อย่างไร!
   2. ระดับการฟังที่
"เรื่องราว" ของโค้ชชี่ ที่แบ่งออกเป็น เนื้อหา (Content) และ องค์ประกอบ (Context)
   3. ระดับการฟังให้ได้ยิน
"สมรรถนะ" ของโค้ชชี่ ในเรื่อง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความคิด(Thinking)
   4. ระดับการฟังให้ได้ยิน
"กรอบความคิด" ของโค้ชชี่ ในคำที่สื่อถึง ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ของโค้ชชี่
   5. ระดับการฟังให้ได้ยิน
"ความเป็นตัวตน" ของโค้ชชี่ ในเรื่อง อุปนิสัย คุณสมบัติ จิตวิญญาณ เพื่อให้เข้าใจโค้ชชี่ที่ลึกที่สุด

การฝึกฝนระดับการฟัง 5 ระดับ

   การพัฒนาความสามารถในการฟังของผม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อต้องการฝึกสติไปด้วยครับ เพราะการฟังของคนเรานั้น มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ตามที่ผู้พูดสื่อสารกับเรา ดังนั้น ผม
ในฐานะโค้ช จึงต้องฟังให้แม่นยำมากที่สุดครับ

    เดี๋ยวนี้การฝึกฝนการฟังและการฝึกสติให้อยู่กับโค้ชชี่ ทำให้ผมได้ยินคำที่เป็นประโยชน์ต่อ
การโค้ชของผมมากมายเลยครับ มาฝึกฝนการฟังกันครับ

Untitled Document

 
tag : 
 
 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240