Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การตั้งเป้าหมาย (Goal)
การตั้งเป้าหมาย (Goal)
18 พ.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี เหตุไฉนจึงเกิดความรู้สึกไม่ดีทุกครั้ง?

   เป้าหมาย (Goal) มีความหมายที่ดี เพราะเป็น
     การโค้ช หน่วยวัดความสำเร็จ
     การโค้ช สิ่งที่กำหนดทิศทางให้ชัดเจน
     การโค้ช ความฝันที่นำไปสู่การกระทำ
     การโค้ช จุดสิ้นสุดของแผนที่การเดินทาง

   หลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายแล้ว เกิดความเครียด ความกังวล เลยเป็นเพราะเหตุใด? อาการเครียด กังวล ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย อาจเป็นเพราะ
     การโค้ช ขาดความมั่นใจในตัวเองในเป้าหมายนั้นๆ ว่าจะทำได้หรือไม่
     การโค้ช มองเป้าหมายเป็นความยาก ไม่ใช่เรื่องท้าทาย
     การโค้ช เป้าหมายนั้น ไม่ใช่ของเราจริงๆ เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำ
     การโค้ช ไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จินตนาการเชิงลบไปก่อน

การตั้งเป้าหมาย

   ความคิดเห็นของผมนั้นคำว่า “เป้าหมาย” คือ
   การโค้ช ความฝันที่รอเห็นความสำเร็จอย่างมีคุณค่า
   การโค้ช ความฝันที่เป็นแรงบันดาลใจของเราตอนนี้
   การโค้ช การเดินทางสู่เป้าหมาย เป็นการสะท้อนคุณค่าในตัวเรา
   การโค้ช เป้าหมายเป็นของเรา ที่เรามีความสุขระหว่างเดินทาง
   การโค้ช เป้าหมาย สร้างการจดจ่อให้กับการกระทำของเรา

   การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์ มาสร้างความรู้สึกที่ดีกับคำว่า “เป้าหมาย” ให้เป็นเชิงบวก และสร้างความหมายดีๆ ให้กับคำนี้กันดีไหมครับ เพื่อให้เราปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีความสุขครับ

Untitled Document

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240