Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การเอาใจใส่ผู้อื่น (Care)
การเอาใจใส่ผู้อื่น (Care)
15 มิ.ย. 59
โค้ชปกรณ์

   การเป็นโค้ชมีคุณสมบัติดีบางข้อ เหตุไฉนจึงเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเอง?

   โค้ชทุกคนอยากพัฒนาคุณสมบัติที่ดีของตัวเองเพิ่มขึ้น แล้วสร้างพฤติกรรมดีๆ ขึ้นมา เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของตัวเองขึ้นจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง หากให้ ความหมาย (Meaning)ที่ไม่ดีสร้างสรรค์มากพอ อาจทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก พฤติกรรม (Behavior)นั้นๆ

   คำว่า เอาใจใส่ผู้อื่น (Care) เป็นความหมายที่ดีมากและการปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม แต่บางครั้งที่โค้ชแคร์ผู้อื่นแล้วโค้ชกลับรู้สึกไม่ดีเป็นเพราะเหตุใด?

   การเอาใจใส่ผู้อื่น (Care) แล้วรู้สึกไม่ดี
   “อาจเป็นเพราะเราไม่รู้ว่า เขาคิดหรือต้องการอะไร เราอยากให้เขารู้สึกดีกับเราว่า เราแคร์เขามากและต้องการรู้ว่าเขารู้หรือไม่ว่า เราแคร์เขามาก อยากให้เขารู้สึกดี”

ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช

การที่โค้ช.....อยาก.....ให้เขารู้สึกดี......เป็นความต้องการของเรา!
การที่โค้ช.....อยาก.....รู้ว่าเขารู้ว่าเราแคร์หรือไม่......กลายเป็นความกังวลไปได้
การที่โค้ช.....แคร์.....ก็อยากให้ผลลัพธ์ออกมาดี......ซึ่งต้องรู้ว่าเขาอยากให้เราปฏิบัติอย่างไร
การที่โค้ช.....แคร์.....ผู้อื่น......อาจไม่ได้เป็นความคิด ความรู้สึกของตัวเราจริงๆ


   ความคิดเห็นของผมนั้น คำว่า ““แคร์” คือ
   การโค้ช การเข้าใจผู้อื่นในความเป็นตัวเขา
   การโค้ช ปฏิบัติตามความเป็นตัวเขา Style และสิ่งที่เราเข้าใจ
   การโค้ช แคร์เฉพาะเรื่องที่ยังคงความเป็นตัวเราและสอดคล้องกับความเป็นตัวเขา
   การโค้ช ปฏิบัติตามคุณค่า (Value) ที่มีร่วมกันเป็นหลัก
   การโค้ช ไม่คิดแทนเขา ถามความต้องการให้ชัดเจน ไม่คิดไปเอง
     แคร์ที่ความต้องการของเขา ไม่ใช่ความรู้สึกของเขา

   ผมอยากให้ทุกคน แคร์ผู้อื่นซึ่งกันและกัน เพราะจะทำให้การสื่อสาร ประสานงานดีขึ้น เรามาลองให้ความหมายคำว่า “แคร์” เป็นเชิงบวกกับความรู้สึกของเราดีไหมครับ

Untitled Document

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240