Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของการโค้ช     ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงานของสมองส่วนหน้า (PFC)
ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงานของสมองส่วนหน้า (PFC)
21 พ.ย. 59
โค้ชปกรณ์

ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงานของสมองส่วนหน้า (PFC)

   การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ มีจุดมุ่งเน้นที่ไม่เหมือนกัน เพียงใช้ หลักการ ทักษะ และกระบวนการโค้ช ที่มีความใกล้เคียงกันมากครับ!

   การโค้ชด้วยศาสตร์หนึ่งๆ ให้ความสำคัญแก่นการช่วยเหลือโค้ชชี่ ที่แตกต่างกันครับ เพราะการทำให้โค้ชชี่ออกจากสภาวะที่เป็นอยู่มีหลากหลายวิธีครับ!

   วันนี้ขอนำศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงานของสมองส่วนหน้า (PFC) ดำเนินการโค้ช เรียกว่า Brain Base Coaching โดยการมุ่งเน้นให้โค้ชชี่เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง อย่างมีเหตุผล!

   การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching) เชื่อว่า การที่โค้ชชี่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้นั้น เป็นเพราะโค้ชชี่ใช้สมองส่วนอารมณ์กับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ของตัวเอง เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ!

   
กระบวนการโค้ช จะชวนให้โค้ชชี่คิดเรื่องใหม่ๆ ที่ทำให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้ เช่น
    เป้าหมายนี้มีความสำคัญในเรื่องอะไร?
    ปัจจุบันนี้! สามารถไปถึงเป้าหมายได้ด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง?
    ถ้าต้องการไปให้ถึงเป้าหมายควรมีแผนงานอย่างไร?
    วิธีการใหม่ที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จคืออะไร?
    คุณตั้งใจลงมือปฏิบัติทันทีคือเรื่องอะไร?

   ตัวอย่างการใช้คำถามของ Brain Base Coaching จะมีความแตกต่างจากคำถามของการโค้ชด้วยศาสตร์อื่นๆครับ รอติดตามการโค้ชด้วยศาสตร์อื่นๆต่อไปนะครับ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  การฟังเรื่องราว ของโค้ชชี่ 5 กลุ่มใหญ่
เพื่อให้เข้าใจโค้ชชี่มากขึ้น ...
 
  การประยุกต์การโค้ชกับบุคคลากรแต่ละกลุ่ม
หากโค้ชมีความแม่นยำ...
 
  การโค้ชเพื่อปลดล็อคข้อจำกัด ในอดีต
การทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง ...
 
  การโค้ชให้ชีวิตมีความสุข
ผมฝึกฝนการโค้ชทุกรูปแบบ ...
 
  ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงาน ของสมองส่วนหน้า (PFC)
โดยการมุ่งเน้นให้โค้ชชี่เกิดการ...
 
  การโค้ช (Coaching) เป็นการใช้คำถามเป็นหลัก (Ask)
เพื่อให้โค้ชชี่ได้แนวความคิดของตัวเอง...
 
  การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ
เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง...
 
  โค้ชเป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
การเป็นกระจกเงา ในความหมาย...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240