Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) โค้ชตัวเองด้วยหนังสือน่าอ่าน
coaching
 
โค้ชตัวเองด้วยหนังสือน่าอ่าน
"ล้มเหลว แล้วต้องเรียนรู้"
Author John C. Maxwell
Reader Coach Pakorn

ตามที่สัญญาว่าจะทำ Book Briefing หนังสื่อที่อ่านว่าได้นำสิ่งให้นำสิ่งใดไปประยุกต์ใช้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วันนี้ขอนำสิ่งที่ได้จากหนังสือชื่อ "ล้มเหลว แล้วต้อง เรียนรู้ (Sometimes you win Sometimes you Learn)" ของ John C.Maxwell แปลโดย ดร.พิมพ์ใจ สุรินทรเสรี

ความตั้งใจแรกว่าจะอ่านให้จบแล้วสรุปทีเดียว แต่อ่านไปเรื่อยๆ แล้วได้แง่คิดค่อนข้างเยอะและเริ่มอ่านช้าๆ เพื่อกลั่นกรองความคิดของตัวเองไปด้วย หนังสือบ่งบอกเรื่องการเรียนรู้ในทุกๆเหตุการณ์ของชีวิตได้ดีมากเช่น

การโค้ช ความลำบาก ทำให้ได้เรียนรู้ความแข็งแกร่งของตัวเอง
การโค้ช ปัญหาอุปสรรค เป็นโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้เพิ่ม
การโค้ช ความเป็นจริง ทำให้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและยอมรับได้
การโค้ช ความผิดพลาด เตือนจุดที่ทำให้ระวังได้มากขึ้นในอนาคต

หนังสือดีมากอยากเชิญชวนให้อ่านครับ ผมขออนุญาตสรุปสิ่งที่ผมจะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองต่อไปเพื่อพัฒนาตัวเองดังนี้ครับ

การโค้ช เลิกสงสารตัวเอง กับเหตุการณ์ที่เกิดความยากลำบากขึ้น แต่มองว่าความยากลำบากครั้งนี้สอนเราในเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง
การโค้ช เผชิญกับความยากลำบากมากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและได้เรียนรู้ด่านทดสอบใหม่ๆเพิ่มขึ้น
การโค้ช ไม่บ่น ไม่โทษผู้อื่น ไม่แก้ตัว เพราะไม่เกิดประโยชน์ แต่พิจารณาสิ่งที่ทำไม่สำเร็จ หรือไม่ได้ตั้งใจนั้นมีแนวคิด หรือขั้นตอนไหนผิดพลาดเกิดขึ้น ระหว่างทางบ้างเพื่อนำความรู้ประสบการณ์นั้น ไปปรับปรุงต่อไป
การโค้ช การยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้มองโลกสวย เพราะความสำเร็จมาจากความลำบากแน่นอน ไม่มีเรื่องอะไรง่ายในความเป็นจริง เลิกจินตนาการภาพเพียงอย่างเดียวแต่ลงมือทำทันที
การโค้ช เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เรื่องที่เคยรู้แล้วและเรื่องที่ไม่อยากรู้ให้เพิ่มขึ้น เพราะทุกอย่างมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้เสมอ

ผมยังมีเรื่องที่ได้แง่คิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกเยอะ คงทยอยเขียนมาแลกเปลี่ยนเป็นช่วงๆครับ ท่านใดมีแง่คิดดีๆ ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับ

 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240