Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
พัฒนาตัวเอง
โค้ชชีวิตตัวเองดีกว่า !
Author Coach Pakorn
ผมพัฒนาตัวเองด้านการโค้ชมานานมากแล้วโดยไม่รู้ตัว ในสมัยก่อนผมเรียกว่า การคุยกับตัวเอง (Self-Talk) บางครั้งก็รู้สึกดีขึ้น บางครั้งมีการต่อต้านแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่ทำให้ตัวเองดีขึ้น และประสบความสำเร็จ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่ถ้าให้พิจารณาแล้ว ผมมองว่าเมื่อก่อนผมบังคับตัวเองมากกว่า

การโค้ชตัวเอง (Coach Yourself) ไม่ใช่แค่การคุยกับตัวเองเท่านั้น และไม่บังคับให้ปฏิบัติด้วย แต่เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น กระตุ้นให้ค้นหา สำรวจ ทางเลือกดีๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี และประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนขั้นตอนพอสังเขปในการโค้ชตัวเองดังนี้ครับ.....

การโค้ช สร้างความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง (Rapport)
การโค้ช รับฟังเสียงภายใน (Inner Voice) ของตัวเองโดยไม่โต้แย้ง (Listen)
การโค้ช การใช้คำถามเชิงบวกสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Question)
การโค้ช การมองข้อดี คุณสมบัติเด่น ศักยภาพ (จับถูก)
การโค้ช การเชิญชวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)
การโค้ช การสร้างความยืนยันกับตัวเอง (Commitment)
 
การดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม อาจเกิดปัญหา อุปสรรคต่างๆ ขึ้นมา ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ตอนที่พบเจอปัญหา จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นเชิงลบโดยเฉพาะเสียงเล็กๆ (Little Voice) ของตัวเอง ผมมักจะใช้ขั้นตอนประมาณนี้ในการโค้ชตัวเองให้กลับมาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นความจริง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เกิดกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านเรียกว่า สติ ก็ได้ครับ แล้วจึงค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วคือการเปลี่ยนเสียงเล็กๆ (Little Voice) ภายในตัวเองเสียใหม่เป็นเชิงบวกมากขึ้น ก็จะทำให้ออกจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม (หลุมพราง) ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้ครับ

การโค้ชตัวเองบ่อยๆ ช่วยให้ผมได้พัฒนาตัวเองทั้ง 2 ด้าน คือ การเอาชนะหลุมพรางของตัวเองและทักษะการโค้ชของตัวเอง ผมจึงชอบใช้การโค้ชตัวเอง มากกว่าการบังคับ หรือหาเหตุผลมากำหนดให้ตัวเองทำครับ ลองโค้ชตัวเองกันดูครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240