Untitled Document
 
 
 
coaching COACH SHARE(From Facebook) พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
coaching
 
พัฒนาตนเองตามแบบฉบับโค้ชปกรณ์
เรื่อง หลักการและเทคนิคของ NLP มาโค้ชตัวเอง
Author Coach Pakorn
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองด้วยการศึกษาเทคนิคการใช้ภาษาสื่อสารกับสมองหรือที่เรียกว่า “NLP (Neuro Linguistic Programming )” อย่างลึกซึ่ง ทำให้การพัฒนาตัวเองของผมคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าตัว ผมคิดว่าเทคนิค NLP มีประโยชน์กับผมมากครับ

ผมชอบพัฒนาตัวเองด้วยการพูดคุยกับตัวเอง(Self-Talk) มาตลอด ไม่ได้บ้านะครับ และเมื่อเข้าใจหลักการโค้ชมากขึ้น ผมก็เริ่มโค้ชตัวเอง จากนั้นผมก็ใช้หลักการและเทคนิค NLP มาใช้โค้ชตัวเอง ทำให้พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างมาก

สิ่งที่ผมนำหลักการและเทคนิคของ NLP มาโค้ชตัวเองมีดังนี้ครับ

การโค้ช ปรับเปลี่ยนความเชื่อให้มีพลังและเป็นประโยชน์
การโค้ช เลือกคำพูดที่มีคุณค่าในการคุยกับตัวเอง
การโค้ช สร้างแนวความคิดเชิงบวกกับเหตุการณ์ต่างๆ
การโค้ช ค้นหาความหมายดีๆกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
การโค้ช บอกตัวเองว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากอารมณ์เชิงลบ
การโค้ช การใช้ร่างกายสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้น
 
ความเข้าใจของผมนั้น เชื่อว่า การทำงานของสมองเชื่อมโยงกับ 2 ส่วน คือ จิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ผ่านการรับรู้ที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเรา (หู ตา จมูก ลิ้น กาย) ดังนั้นหากเลือกการบริหารจัดการที่ดีของเราเพื่อให้การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัสที่ความรู้สึก ความคิดของเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่น ก็ย่อมทำให้พฤติกรรมของเราดีขึ้น การปรับเปลี่ยนตัวเองก็ทำได้ง่ายขึ้นและยั่งยืนขึ้นเพราะเข้าใจกระบวนการการสื่อสารกับสมองด้วยภาษาที่ถูกต้องมากขึ้น

หลังจากพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิคของ NLP ดังกล่าวแล้ว ทำให้ผมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่พอที่จะสรุปได้อย่างเด่นๆประมาณนี้ครับ

     การโค้ช ความกล้าในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้น
     การโค้ช ความกล้าในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้น เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางมากขึ้น
     การโค้ช ความกล้าในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้น ความนิ่งในการรับฟังโดยไม่มีอารมณ์เชิงลบ ทำได้ดีขึ้น
     การโค้ช ความกล้าในการทำสิ่งที่ไม่เคยทำมากขึ้น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่รู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

แนวความคิดนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับเท่านั้น ไม่สามารถกำหนดว่าผู้อื่นจะได้รับเหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในการนำไปใช้ครับ
 
 
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240