Untitled Document
 
 
 
การให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการในลักษณะโค้ช (Consultants)
โปรแกรมการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้เกิดการประยุกต์ไปใช้ได้จริงตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การให้คำปรึกษาแบบกว้างๆ แต่จะเป็นลักณะของการโค้ชชิ่ง โดยที่ปรึกษาจะใช้บทบาทโค้ช ในการทำให้ผู้รับคำปรึกษาได้รู้จักตัวเอง มองเห็นข้อดี ข้อเสีย ได้ด้วยตัวเอง และร่วมกันคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อม ของผู้ขอคำปรึกษาเป็นสำคัญ โปรแกรมจึงต้องออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานที่คิดจะแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240