Untitled Document
 
 
coaching COACHEE FEEDBACK
coaching
 
:: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [4]
         - ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [3]
         - คุณวัชรพล สายหยุด
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [2]
         - คุณสุนันทา ว่านเครือ
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [1]
         - คุณสุณิชชา ชอบชัย
coachingcoaching
 
coachee สัมภาษณ์โค้ชชี่
คุณสุณิชชา ชอบชัย
 
coachee
ความรู้สึกของโค้ชชี่เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
  coacheeเป็นวิธีการที่ทำให้โค้ชชี่มองเห็น ยอมรับด้วยตนเอง …ช้าแต่ชัดเจนในเป้าหมาย
  coacheeทำให้โค้ชชี่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง…ด้วยการเลือกเองอย่างเต็มใจ
  coacheeโค้ชชี่เห็นศักยภาพของตนเอง…ว่าสามารถทำได้ ในเรื่องที่เลือกเปลี่ยนแปลง
  coacheeสามารถกระตุ้นให้โค้ชชี่หาวิธีการที่เหมาะสมกับเขาเอง และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
      แต่มีกรอบช่วยระหว่างการฝึกฝน….เพื่อไม่ให้หลงทาง
  coacheeโค้ชได้พัฒนาตนเองขึ้นทุกวัน  จากการฝึกโค้ชชี่ที่มีพัฒนาการที่เติบโตขึ้น (win:win)
 
สิ่งที่โค้ชชี่ได้รับจากการโค้ชชิ่ง
  coacheeเป็นเทคนิคที่ทำให้โค้ชชี่ ตัดสินใจเลือกเอง ไม่บังคับ …เมื่อรู้สึกอิสระ อะไรก็ทำได้
  coacheeเป็นการสะท้อนให้เห็นความคิดของโค้ชชี่ ซึ่งเป็นการทบทวนความต้องการที่แท้จริง และมองหาประโยชน์
      ของเรื่องที่กำลังทำ…โฟกัสประโยชน์ของงาน งานก็สำคัญทันที
  coacheeเป็นหลักการที่ทำให้คน เชื่อมั่น มุ่งมุ่น และภูมิใจในศักยภาพของตนเอง …พลังในการทำงานจะเพิ่มขึ้นด้วยแรง
      ขับภายในสู่ภายนอกเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
 
ความคิดเห็นของโค้ชชี่เกี่ยวกับโค้ชปกรณ์
  coacheeมีความคิดมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เชื่อจนเป็นจริง ด้วยการทำทุกวัน
  coacheeมีเป้าหมายที่ชัดเจน เขียน และบอกเล่าทุกวันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
  coacheeมีกลยุทธ์ในการจูงใจให้คนที่คุยเชื่ออย่างแนบเนียน
  coacheeแง่คิด : มีเป้าหมายในการทำงาน  สื่อสารตลอด ยอดขายไม่มีฤดูกาล
 
ขอขอบคุณ คุณสุณิชชา ชอบชัย
มา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240