Untitled Document
 
 
coaching COACHEE FEEDBACK
coaching
 
:: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [4]
         - ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [3]
         - คุณวัชรพล สายหยุด
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [2]
         - คุณสุนันทา ว่านเครือ
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [1]
         - คุณสุณิชชา ชอบชัย
coachingcoaching
 
coachee สัมภาษณ์โค้ชชี่
คุณวัชรพล สายหยุด
 
coachee
ความรู้สึกของโค้ชชี่เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
  coachee วิธีการที่เป็นแนวทางไปใช้ในการทำงานได้ดีมาก
  coachee ใช้ในการทำงานได้จริง 80%
  coachee การสนองให้คนอื่นทำตามเรา เราต้องการยังงัย ให้เขาคิดแนวทางของเขาเอง
  coachee เรามีกรอบ ทีมงานมีวิธีการ
 
สิ่งที่โค้ชชี่ได้รับจากการโค้ชชิ่ง
  coachee มีความสุขเพราะทำจากที่เขาคิดเอง
  coachee มีการฟุ้งซ่านในการทำงานบ้าง แต่แนวโน้มกราฟดีขึ้น
  coachee ระหว่างหารโค้ช ก็อาจยังงงๆ บ้าง (นานๆเจอกันครั้งต้องจูนกันบ่อยในช่วงเริ่มต้นของ
       ทุกครั้งเพราะอาจยังรู้จักแนวทางที่โค้ชสอน)
 
ความแตกต่างระหว่างการโค้ชชิ่งและการสอนงานปกติ
  coacheeการโค้ชได้ประโยชน์มากกว่า  เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดเอง กฎของเขาตั้งเอง ยินดีทำมากกว่า
 
ความคิดเห็นของโค้ชชี่เกี่ยวกับโค้ชปกรณ์
  coacheeเป็นที่ปรึกษาที่ผมชอบ
  coacheeพูดมาผมเข้าใจว่าโค้ชต้องการอะไร
  coacheeแง่คิดว่า “สอนคนยาก”
 
ขอขอบคุณ คุณวัชรพล สายหยุด
มา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240