Untitled Document
 
 
coaching COACHEE FEEDBACK
coaching
 
:: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [4]
         - ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [3]
         - คุณวัชรพล สายหยุด
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [2]
         - คุณสุนันทา ว่านเครือ
coachingcoaching
coaching Coach Feedback [1]
         - คุณสุณิชชา ชอบชัย
coachingcoaching
 
coachee สัมภาษณ์โค้ชชี่
ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
 
ตามที่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Life Coaching จากคุณปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับ ข้อแนะนำในเรื่องการหาแนวทางพัฒนา วางแผน และ ความมุ่งมั่นในการลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จของลูกชาย ให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยได้รับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย เช่น วิเคราะห์ให้ลึกถึงสาเหตุ และ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น

ทำให้มีแนวคิด มุมมอง ที่หลากหลาย เข้าใจลูกมากขึ้น Focus ที่จุดแข็ง นำมาผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ จนกระทั่งสร้างแรงจูงใจด้วยตัวของลูกเองได้ แทนที่จะเน้น Focus ที่จุดอ่อน โดยมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เริ่มจากหาสาเหตุ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และ พัฒนา การวางแผนและระบบการคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านกิจกรรม Chess และ พัฒนาความมุ่งมั่นในการลงมือทำจนผลสำเร็จ ผ่านกิจกรรม Roboticซึ่งจากการนำไปประยุกต์ใช้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆครับ

 
 
ขอขอบคุณ ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
มา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240