Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     เรียนรู้และเข้าใจเรื่องสำคัญของการโค้ช     การโค้ชเพื่อสร้างการไหลลื่น (Flow) ให้โค้ชชี่
การโค้ชเพื่อสร้างการไหลลื่น (Flow) ให้โค้ชชี่
6 มี.ค. 60
โค้ชปกรณ์

การโค้ชเพื่อสร้างการไหลลื่น (Flow) ให้โค้ชชี่

   การโค้ชเพื่อสร้างการไหลลื่น (Flow) ให้โค้ชชี่ แบบง่ายๆ สามารถใช้การโค้ชผสมกัน 3 ด้าน

    1. Value Coaching ทำให้โค้ชชี่ดึงทรัยากร (Resource) ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ มาใช้ในการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง!
   2. Inspiration Coaching ทำให้โค้ชชี่สร้างแรงบันดาลใจ (Passion) กับเป้าหมาย เพื่อเกิดความเชื่อมั่นในการสร้างความสุข และจดจ่ออยู่กับเป้าหมาย!
   3. Solution Coaching ทำให้โค้ชชี่มีความชัดเจนในกระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบ(Pattern) ในการปฏิบัติ เพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ!

   โค้ช จะรับฟังเรื่องราวของโค้ชชี่ แล้วให้โค้ชชี่สำรวจตัวเองใน 3 ด้านดังกล่าว แล้วค่อยๆสร้างด้านต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าสู่สมดุลของตัวเองครับ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  การฟังเรื่องราว ของโค้ชชี่ 5 กลุ่มใหญ่
เพื่อให้เข้าใจโค้ชชี่มากขึ้น ...
 
  การประยุกต์การโค้ชกับบุคคลากรแต่ละกลุ่ม
หากโค้ชมีความแม่นยำ...
 
  การโค้ชเพื่อปลดล็อคข้อจำกัด ในอดีต
การทำให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง ...
 
  การโค้ชให้ชีวิตมีความสุข
ผมฝึกฝนการโค้ชทุกรูปแบบ ...
 
  ศาสตร์การโค้ชที่ใช้การทำงาน ของสมองส่วนหน้า (PFC)
โดยการมุ่งเน้นให้โค้ชชี่เกิดการ...
 
  การโค้ช (Coaching) เป็นการใช้คำถามเป็นหลัก (Ask)
เพื่อให้โค้ชชี่ได้แนวความคิดของตัวเอง...
 
  การโค้ชเป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติ
เพื่อไปสู่เป้าหมายได้ด้วยตัวเอง...
 
  โค้ชเป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
การเป็นกระจกเงา ในความหมาย...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240