Untitled Document
 
 
coaching Coach’s Case Study
coaching
 
เว็บไซต์ Coach at Work นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโค้ช (Coaching) ให้กับผู้สนใจสามารถค้นหาความรู้, เทคนิคและแนวทางการโค้ชชิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองกับโค้ชผ่านช่องทางต่างๆ ที่เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่โค้ชแบ่งปันให้กันและกันเสมือนหนึ่งเป็นโค้ชให้กับผู้สนใจไปด้วย :: Coach@Work ::
coachingcoaching
coaching กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
coachingcoaching
 
coaching เรื่องที่ 1
coaching เรื่องที่ 2
coaching เรื่องที่ 3
coaching เรื่องที่ 4
coaching เรื่องที่ 5
coaching เรื่องที่ 6
 
coachingcoaching
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
โค้ช ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 
coaching
coaching
coaching
coaching
coaching
coaching
 
เรื่องที่ 3
การนำเสนองานในที่ประชุม นับเป็นเรื่องที่หลายๆคน ไม่สามารถนำได้ดี และการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุมก็เช่นเดียวกัน ที่พนักงานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปฏิบัติ อาจจะสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น
-กลัวพูดได้ไม่ดี ผู้ฟังไม่เข้าใจ
-กลัวที่จะพูดผิด คนอื่นจะคิดอย่างไร
-กลัวความคิดของตัวเอง ไม่เหมาะกับสถานการณ
คุณก็มีลูกน้องที่มีอาการเหล่านี้ เช่นเดียวกัน ซึ่งขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง พยายามที่จะหลบเลี่ยงการนำเสนอ แต่ด้วยความตั้งใจที่คุณจะเลื่อนตำแหน่งให้กับเสรี จึงจำเป็นที่คุณต้องทำให้เสรีกล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็น คุณจึงนัดเสรี เพื่อดำเนินการโค้ชชิ่ง
หัวหน้า : เสรี ผมจะพัฒนาศักยภาพเธอด้วยการโค้ชชิ่งนะ
เสรี : ขอบคุณหัวหน้าครับ เมื่อไรดีครับ?
หัวหน้า : แล้วพี่จะนัดอีกที คงเป็นอาทิตย์หน้า
คุณต้องเร่งเตรียมตัวเพื่อวางแผนการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้กับเสรีแล้ว ลองเตรียมหัวข้อกันหน่อยนะครับ
 
 
ชุดคำถามการวางแผนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
 
coaching หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching)...
[คำตอบของอาจารย์]

- การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
- การกล้างแสดงออก(นำเสนอ)

coaching สาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้เพราะเหตุใด?...
[คำตอบของอาจารย์]

: การที่โค้ชชิ่งไม่กล้าแสดงออกอาจเป็นเพราะจินตนาการเชิงลบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากเกินไป ดังนั้นจึงต้องให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองพร้อมกับมองเห็นว่าการแสดงออกจะให้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

coaching ขั้นตอนในการ Coaching คร่าวๆ...
[คำตอบของอาจารย์]

- การนำเสนองานที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
- การต้องการนำเสนองานให้เป็นที่ยอมรับควรเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้าง?
- เรื่องที่คุณนำเสนอนั้นเป็นข้อมูลของใคร?
- การได้มีโอกาสนำเสนองานในที่ประชุมจะได้ประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง?
- เธอคิดว่าอย่างจะชักซ้อมก่อนการนำเสนอจริงหรือไม่?เพราะเหตุใด?
- เธออยากจะลองนำเสนอให้พี่ฟังก่อนหรือไม่?
- เธอเคยนำเสนออะไรมาบ้าง? แล้วผลเป็นอย่างไร?
- เธอควรทำอย่างไรเพื่อให้เธอมีความมั่นใจในการนำเสนอในครั้งนี้?

coaching คาดหวังผลลัพธ์อย่างไร?...
[คำตอบของอาจารย์]

: การมองเห็นประโยชน์และมีขั้นตอนในการเตรียมตัวที่ดีจะสร้างความเชื่อมั่นให้โค้ชได้ เมื่อโค้ชชิ่งมีความพร้อมก็จะเกิดความกล้าขึ้นเอง
 
 
 
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240