Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    การฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
การฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
25 ส.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   การฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ที่ถูกต้องของตัวเองบ่อยๆ สามารถพัฒนาตัวเองไปด้วยครับ!

   ทักษะการโค้ช มีความแตกต่างในการปฏิบัติจากสภาวะปกติทั่วไปอยู่พอสมควรครับ เพราะทักษะที่โค้ชใช้ดำเนินการโค้ช มีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากบทบาทอื่นๆครับ ทำให้การใช้ทักษะที่ดูเหมือนคล้ายทั่วๆไป แต่มีความแตกต่างกันครับ!

การพัฒนาทักษะการโค้ชของตัวเอง ทำให้ผมสามารถพัฒนาตัวเองไปด้วยครับ! เช่น
การพัฒนาทักษะการใช้คำถามของโค้ช มุ่งเน้นการใช้คำถามเปิด เชิงบวก กระตุ้นให้คิดอย่างมีเหตุผล ทำให้ผมจดจ่อไปที่ศักยภาพของโค้ชชี่เป็นหลัก เพื่อให้เขานำออกมาใช้ให้มากขึ้นอีก ผมจึงได้ฝึกฝนการมองที่ด้านดีของผู้อื่นเพิ่มขึ้นครับ!

การฝึกฝนทักษะการโค้ช  (Coaching Skill)

การพัฒนาทักษะการฟังของโค้ช มุ่งเน้นการฟังโดยไม่ติดสิน ถูกหรือผิด และฟังเฉพาะเรื่องราวของโค้ชชี่อย่างเข้าใจ ไม่ใช้มาตรฐานของโค้ชในการฟัง ทำให้ผมได้ฝึกฝนการมีสติอยู่กับการฟังได้นานขึ้นครับ สามารถนำมาใช้กับการฟังในสภาวะปกติได้ดีมากขึ้นครับ!

การพัฒนาทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับของโค้ช มุ่งเน้นการทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการโค้ช ดำเนินไปในประเด็นของโค้ชชี่จริงๆ ไม่ได้ออกนอกประเด็น ทำให้ผมสามารถใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นที่ชัดเจนมากขึ้น กล้าให้ข้อมูลป้อนกลับแบบไม่ใช่ข้อสรุป แต่เป็นการสะท้อนสิ่งที่เข้าใจให้ตรงกัน ทำให้การพูดคุยกับผู้อื่นดีขึ้นครับ!

   การได้มีโอกาสใช้บทบาทการเป็นโค้ชผู้บริหารระดับสูง และได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้พัฒนาตัวเองในอีกหลายๆเรื่องเลยครับ ผมชอบการโค้ช เพราะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องต่างๆไปด้วยครับ!

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240