Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     โลกของการพัฒนาการโค้ช     โปรแกรมสำคัญที่องค์กรใช้พัฒนาบุคคลากร
โปรแกรมสำคัญที่องค์กรใช้พัฒนาบุคคลากร
7 มิ.ย. 60
โค้ชปกรณ์

   การได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาบุคลากรในโปรแกรมต่างๆ ด้วยบทบาท วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา ทำให้มองเห็นภาพรวมเกือบทั้งหมด ซึ่งพอสรุปเป็นโปรแกรมที่สำคัญ ดังตารางครับ!

   โปรแกรมต่างๆ มีรายละเอียดที่แต่ละองค์กร สามารถให้ วิทยากร, โค้ช, และ ที่ปรึกษา ดำเนินการให้ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านได้ครับ!

The World of Coaching

   โปรแกรมสำคัญเหล่านี้! องค์กรต่างๆ ควรดำเนินการให้ครบถ้วน เพราะจะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรเกิดความยั่งยืนได้ครับ ขนาดของโปรแกรมจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ตามความเหมาะสมครับ!

   โปรแกรมต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ควรเริ่มต้นที่โปรแกรมแรก แล้วใช้ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมแรก ใช้กับโปรแกรมต่อไป ทำไปจนครบทุกโปรแกรมครับ!

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240