Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     โลกของการพัฒนาการโค้ช     โลกของการพัฒนาการโค้ช (The world of coaching) คืออะไร?
โลกของการพัฒนาการโค้ช (The world of coaching) คืออะไร?
3 ก.พ. 59
โค้ชปกรณ์

   คนสอบถามเข้ามาเยอะครับว่า โลกของการพัฒนาการโค้ช (The World of Coaching) คืออะไร? ไม่เห็นเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลย!

   ผมเลยตอบไปว่า ผมตั้งชื่อเรียกขึ้นมาเองครับ!

   จุดประสงค์ของการตั้งชื่อนี้ขึ้นมา เพราะผมมองว่า
การโค้ช (Coaching) มีเรื่องราวให้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง และฝึกฝนต่างๆมากมายครับ!

   ผมจึงตั้งใจเขียนแนวความคิดของผมเกี่ยวกับการโค้ชในหลายๆมิติ ที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
"โลกของการโค้ช" เพื่อให้เห็นภาพพอสังเขปและเป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำการโค้ชไปประยุกต์ใช้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ชท่านอื่นๆต่อไปครับตอนนี้แบ่งเนื้อหาการเล่าเรื่องเป็น 10 ตอน ที่จะทยอยเขียนขึ้น FB ครับ
1.หลักการพื้นฐานของการโค้ช เพื่อสร้างเป็นกรอบความคิด
(Mindset) ของโค้ช
2.การพัฒนา
ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ให้ถูกต้อง
3.ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนประเภทต่างๆ
4.การประยุกต์ใช้การโค้ชกับการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
5.ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชประเภทต่างๆ
6.เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง
(Powerful Question) ประเภทต่างๆ
7.เทคนิคการฟังเชิงรุก
(Active Listening) ด้วยรูปแบบต่างๆ
8.เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ช(Coaching Tools)ของตัวเอง
9.การสร้างรูปแบบการโค้ชตามจุดประสงค์
(Coaching by Objective)
10.การออกแบบกระบวนการโค้ชที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

   ผมตั้งใจให้ผู้อ่านสามารถที่จะทำความเข้าใจแนวความคิดเบื้องต้นของผมได้ทันทีจากการอ่าน หากใครสนใจนำไปศึกษาต่อยอด ก็จะสามารถนำไปลองปฏิบัติดูได้ในระดับหนึ่ง หากต้องการเชี่ยวชาญจริงๆ คงต้องศึกษากับโค้ชมืออาชีพท่านอื่นๆ ต่อไปนะครับ

   ผมไม่สามารถรับปากได้ว่า จะเขียนขึ้นวันไหน จะเขียนเสร็จเมื่อไร เนื้อหาจะเป็นอย่างไร และมีรายละเอียดในแต่ละตอนอะไรบ้าง! เพราะตั้งใจเขียนจากประสบการณ์ของตัวผมเองล้วนๆ ครับ

   หวังว่าจะมีผู้ติดตามอ่านกันนะครับ ผมมั่นใจว่า จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240