Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก    ความรู้ทั่วไป    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช    การโค้ชตามหลักการการบริหาร (Management Coaching)
การโค้ชตามหลักการการบริหาร (Management Coaching)
11 ม.ค. 56
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชตามหลักการการบริหาร (Management Coaching) นับเป็นเรื่องสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการ เพราะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทีมงาน ประสบความสำเร็จนั่นต้องใช้หลักการ การบริหารอยู่หลายๆเรื่อง การทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการ ตระหนักรู้และใช้หลักการการบริหารของตัวเองให้เหมาะสมกับเป้าหมายและเหตุการณ์ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

   แนวความคิดเบื้องต้นของผมนั้น ผมเชื่อว่า ผู้บริหารทุกคนมีหลักการการบริหาร Style ของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้กำหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจน ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ จึงใช่แค่ความคิด ความรู้สึก เฉพาะหน้า ซึ่งอาจไม่มีประสิทธิผลมากพอ

   การโค้ชด้วยหลักการการบริหาร มุ่งเน้นให้ผู้บริหารได้คิดในเชิงบริหารมากกว่าการคิดวิธีการเพียงอย่างเดียว เพราะหลักการของการบริหาร โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญที่ภาพรวมมากกว่ารายละเอียด เช่น Performance Management, Risk Management, Conflict Management, Strategic Management เป็นต้น


การโค้ชตามหลักการการบริหาร (Management Coaching)

   ตัวอย่างคำถามที่สะท้อนให้ผู้บริหารฉุกคิดแล้วเลือกหลักการการบริหารที่เหมาะสม เช่น
    สถานการณ์ในปัจจุบันควรเลือกหลักการบริการใด ?
    คุณคิดว่า หลักการบริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์คือเรื่องใด ?
    อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณเลือกหลักการบริหารนี้ ?
    หลักการการบริหารที่คุณเลือกจะสามารถแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายใด ?
    ถ้าทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ คุณจะใช้หลักการการบริการใด ?
    การดำเนินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คุณตั้งใจใช้หลักการบริหารใด ?
    ถ้าคุณเลือกหลักการ การบริหารบนสถานการณ์แข่งขันนี้ คุณเลือกหลักการใด ?
    คุณคิดว่า หลักการการบริหารนี้ จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้าง ?

   การทำให้ผู้บริหารเลือกหลักการการบริการตามสถานการณ์และ Style ที่เหมาะสมของตัวเองแล้ว จะทำให้ค้นหาวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้นครับ

    ตัวอย่างคำถามเป็นเพียงแนวทางให้ประยุกต์ใช้ประกอบกับคำถามอื่นๆ ในระหว่างการโค้ช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางของการโค้ชแต่ละท่านนะครับ

Untitled Document
 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
Coachtalk แนะนำ
  กังฟูแพนด้ากับการพัฒนาคนในฐานะโค้ช
ให้แนวคิดการพัฒนาคนในฐานะโค้ช ...
 
  เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง
สำรวจ เส้นทางสายอาชีพของตัวเอง...
 
  ตัวอย่างบทสนทนาการโค้ช
จากประสบการณ์การโค้ชของผม...
 
  คู่มือการโค้ชเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?...
 
  การสอนที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
การพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วย...
 
  หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากอะไร?
หลักการโค้ช เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า...
 
  พิสูจน์ความเชื่อของตัวเอง
โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  คนอื่นไม่เข้าใจเราเป็นเพราะเหตุใด?
คนอื่นไม่เข้าใจเราแล้วเรา...
 
  สิ่งที่สนับสนุนให้เกิดเป็น Mindset
องค์กรสร้าง Mindset ที่ดีๆ...
 
  โค้ชตัวเอง ก่อนโค้ชผู้อื่น
ผู้เรียนขอกลับไปโค้ชตัวเองก่อน...
     
     
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240