Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
13 ก.ค. 59
โค้ชปกรณ์

   การโค้ชหน้างาน (On Job Coaching) ในเชิงให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน ผู้จัดการ สามารถใช้ ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ได้เลยครับ!

   ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก มุ่งเน้นการชวนคิด ชวนคุย ที่เป็นเชิงบวก 3 ด้าน คือ

   1. ประโยชน์ที่น้องเขาจะได้รับจากปัจจัยภายนอก เช่น รายได้ ผลประโยชน์อื่นๆ คำชม การเติบโตในงาน ความรู้ ตำแหน่ง เป็นต้น

   2. การใช้คุณค่า ทักษะ ศักยภาพและคุณสมบัติที่ดีของตัวเองในการทำงานนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่เขาคิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเขาเอง

   3. การทำให้เขาเห็นด้วยตัวเองว่า สิ่งที่เขาทำอยู่นั้น จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เป็นเรื่องดีๆอะไรบ้าง เช่น ส่งผลต่อทีม ต่อลูกค้า ต่อองค์กร เป็นต้น

ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก


   การที่น้องมาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเขาไปจดจ่อกับเรื่องที่เป็น "เชิงลบ" ของตัวเอง เช่น คิดว่าทำไม่ได้ มันยากเกิน ขาดความรู้ กลัวผิด เดี๋ยวโดนต่อว่า ไม่อยากเสี่ยง ไม่อยากรับผิดชอบ เป็นต้น

   ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ก็คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหาได้ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่เพิ่มเติมไปสู่เรื่องดีๆที่อาจไม่ได้คิดถึง ผมเรียกว่า "การเปลี่ยนจุดจดจ่อ" ก็จะทำให้ทีมงานมีความรู้สึกที่ดี นำไปสู่การค้นหาวิธีที่ไปสู่เป้าหมายได้ทันทีครับ

   ถ้ามีโอกาสจะรวบรวม "ชุดคำถามของทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก" มาแลกเปลี่ยนกัน ดีไหมครับ!

Untitled Document

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240