Untitled Document
 
 
  หน้าหลัก       ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
 
 การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)
การโค้ชด้วยสติ
(Mindfulness Coaching

การฝึกสติกับการสอนท้าทายผมมากครับ เพราะบรรยากาศ ไม่เหมือนกับการทำ 1:1 Coaching เมื่อฝึกฝนในเหตุการณ์ที่ยากได้แล้ว
6 ก.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
5 เรื่องสำคัญที่ในการพัฒนาการโค้ช
การสร้างกรอบความคิด (Mindset)
ของการเป็นโค้ชให้กับตัวเอง

เพื่อให้สามารถดำเนินการโค้ช ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเกิดเป็นประโยชน์กับโค้ชชี่มากที่สุด
8 มิ.ย. 60
โค้ชปกรณ์
 
5 เรื่องสำคัญที่ในการพัฒนาการโค้ช
5 เรื่องสำคัญที่ใน
การพัฒนาการโค้ช

การพัฒนาการโค้ช(Coaching) ควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง? ผมให้ความสำคัญ กับการพัฒนาการโค้ชของตัวเอง 5 เรื่อง
11 พ.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
soon
 
การโค้ชหน้างาน (On Job Coaching)
การโค้ชหน้างาน
(On Job Coaching)

ในเชิงให้คำปรึกษาของหัวหน้างาน ผู้จัดการ สามารถใช้ หลักการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวกได้เลยครับ!
13 เม.ย. 60
โค้ชปกรณ์
 
การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ (Story Telling)
การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
(Story Telling)

จุดประสงค์ของการเล่าเรื่อง มีอิทธิพลต่อ รูปแบบของการเล่าเรื่อง เนื้อหาที่ใช้เล่า ประเด็นสำคัญที่เป็นจุดมุ่งเน้น
16 มี.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
การโค้ชด้วย SPOT Coaching Model
การโค้ชด้วย
SPOT Coaching Model

เพื่อทำให้การทำโครงการ เกิดแนวความคิดที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติครับ
16 ก.พ. 60
โค้ชปกรณ์
 
เริ่มต้นโค้ชด้วย M-THAI Model
เริ่มต้นโค้ชด้วย
M-THAI Model

ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช เป็นหลักการที่ใช้ดำเนินการโค้ช ให้ครอบคลุมครบถ้วนมากขึ้นครับ การเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ
12 ม.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
การจัดการกับปัญหาด้วยระดับการคิดที่ต่างๆกัน
การจัดการกับปัญหาด้วย
ระดับการคิดที่ต่างๆ กัน

การแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความยากง่ายที่ไม่เหมือนกัน แนวทางในการแก้ไขย่อม ต้องใช้หลักคิดที่มีความลึกซึ้งต่างกัน
15 ธ.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
ประเด็นสำคัญของการโค้ชตาม GROW Model
ประเด็นสำคัญของการโค้ช
ตาม GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ มีสิ่งที่ผมเคยพลาดอยู่หลายๆ ครั้งในช่วงแรกๆของการโค้ช เพราะไม่เข้าใจแก่นแท้ของโมเดลนี้ครับ
17 พ.ย. 59
โค้ชปกรณ์
 
การโค้ชด้วยหลักการจิตวิทยาเชิงบวก
ทักษะการโค้ชด้วย
หลักการจิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ชหลายๆท่าน ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถใช้หลักการโค้ชนี้ได้ อย่างลึกซึ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโค้ชชี่
13 ต.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
One Page Coaching Conceptual
One Page Coaching
Conceptual

การโค้ช(Coaching) เป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่ มีความชัดเจนในเรื่องต่างๆของตัวเอง อย่างมีขั้นตอนครับ
14 ก.ย. 59
โค้ชปกรณ์
 
เทคนิคการฟัง
เทคนิคการฟังให้ครบองค์ประกอบ
ของเรื่องที่พูด

ผมเคยสงสัยมานานแล้วว่า การฟังที่ Context เป็นอย่างไร? และแตกต่างจากการฟังที่ Content อย่างไร?
10 ส.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
ทักษะการโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก
(Positive Psychology Coaching)

การโค้ชแบบจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ก็คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่
13 ก.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดีของตัวเองเพิ่มขึ้น แล้วสร้างพฤติกรรมดี ๆ ขึ้นมา เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของตัวเอง
15 มิ.ย. 59
โค้ชปกรณ์
 
การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

หลายครั้งที่เราตั้งเป้าหมายแล้ว เกิดความเครียด ความกังวล เลยเป็นเพราะเหตุใด? อาการเครียด กังวล ที่เกิดขึ้นกับเป้าหมาย
18 พ.ค. 59
โค้ชปกรณ์
การฝึกฝนระดับการฟัง
5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟัง ในฐานะโค้ชของผมมีหลากหลายครับ ตอนฝึกจะได้ไม่เบื่อ วันนี้ขอนำเสนออีกโมเดลหนึ่ง
19 เม.ย. 59
โค้ชปกรณ์
 
การพัฒนาค่านิยมหลัก
(Core Value)

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เรื่องสำคัญสูงสุด ที่คอยกำหนดทิศทางขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
16 มี.ค. 59
โค้ชปกรณ์
 
การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง ทำให้ผมชอบเชื่อมโยงเพื่อประยุกต์ใช้
ในหลากหลายจุดประสงค์ครับ
17 ก.พ. 59
โค้ชปกรณ์
 
ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ แบบเชื่อมโยงกัน จะทำให้การโค้ชของผมครอบคลุม การทำงานของสมองและจิตใจครับ
20 ม.ค. 59
โค้ชปกรณ์
Untitled Document
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240