Untitled Document
 
 
  ความรู้ทั่วไป     ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช     การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)
การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)
6 ก.ค. 60
โค้ชปกรณ์

   ผมสร้างถ้าต้องการเชี่ยวชาญเรื่องอะไร! ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังครับ!

   ผมเป็นคนดื้อครับ! ใครชวนให้ทำ อาจไม่ค่อยสนใจ พอคนเลิกชวน อยากทำขึ้นมา ก็จะคลุกอยู่กับเรื่องนั้นๆ จนกว่าจะเชี่ยวชาญระดับหนึ่งครับ!

   การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching) ก็เช่นเดียวกันครับ คนชวนให้ฝึกนั่งสมาธิ ก็ปฏิเสธมาตลอดครับ ตอนนี้จนสนใจการโค้ชด้วยสติเป็นอย่างมาก คงต้องเริ่มที่การนั่งสมาธิของตัวเองก่อนครับ

   หัวใจสำคัญของการโค้ชด้วยสติ ที่ผมเข้าใจ คือ 3 เรื่อง
   1. รู้ตัว โดยการตระหนักรู้ด้วยปัญญาของตัวเอง
   2. การอยู่กับปัจจุบัน เฉพาะความเป็นจริงตอนนี้ ไม่มโนไปเอง
   3. การเกิดสมดุล สภาวะที่มีความสุขจริงๆ

   ผมในฐานะโค้ช ต้องฝึกฝน 3 เรื่องนี้ให้เชี่ยวชาญก่อน แล้วจึงจะสามารถใช้การโค้ชด้วยสติกับโค้ชชี่ได้ครับ!

การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)

   ปัจจุบัน! ผมฝึก 3 เรื่องนี้ตอนผมสอนครับ
   1. รู้ตัวเองตลอดเวลาในระหว่างการสอน โดยเฉพาะช่วงการฟัง ในสิ่งที่ผู้เรียนพูดใน Class ทำให้สามารถตรวจสอบสภาวะอารมณ์ของตัวเองในขณะนั้นได้ง่ายมากๆ ครับ

   2. การอยู่กับเรื่องราวของผู้เรียนเฉพาะที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆ ไม่สรุปความไปเอง ไม่ประเมินอดีตของผู้เรียน ไม่ทำนายอนาคต พูดคุยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น

   3. การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสอน มีความสุขตลอดเวลาที่สอน ไม่กังวลผลลัพธ์ เดินตามกระบวนการสอน ที่เชื่อมโยงหลักการกับเนื้อหา แล้วให้ผู้เรียนสร้างแนวทางของตัวเอง


Untitled Document   การฝึกสติกับการสอนท้าทายผมมากครับ เพราะบรรยากาศ ไม่เหมือนกับการทำ 1:1 Coaching ผมหวังว่า เมื่อฝึกฝนในเหตุการณ์ที่ยากได้แล้ว ตอนไปทำจริงกับเหตุการณ์ที่ง่ายกว่า ก็จะสามารถทำได้เองมากขึ้นครับ

   ผมโชคดีที่เลือกการสอนแนว T&GC มานานกว่า 10 ปีแล้ว เพราะผมเชื่อมาตลอดว่า การสอนแนวนี้เป็น การฝึกสติของวิทยากรและโค้ช ตลอดเวลาการสอนครับ!

 
tag : 
 
:: Coach@Work ::
ความรู้ แนะนำ
  การจัดการกับ
ปัญหาด้วยการคิด

การแก้ปัญหามีแนวทางการ...
     
  การโค้ชตาม
GROW Model

โค้ชส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ ...
     
  การโค้ชด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก

เป็นสุดยอดปรารถนาของโค้ช...
     
  One Page
Coaching

เพื่อเข้าใจได้ภายใน 1 หน้ากระดาษ...
     
  เทคนิคการฟังให้
ครบองค์ประกอบ

การฟังที่ Context เป็นอย่างไร?...
 
  การโค้ชแบบ
จิตวิทยาเชิงบวก

คือ การทำให้ทีมงานที่มีปัญหา...
 
  การเอาใจใส่ผู้อื่น
(Care)

ทุกคนอยากพัฒนา คุณสมบัติที่ดี...
 
  การตั้งเป้าหมาย
(Goal)

การตั้งเป้าหมาย (Goal) เป็นเรื่องดี...
 
  การฝึกฝนระดับ
การฟัง 5 ระดับ

โมเดลการฝึกฝนการฟังในฐานะโค้ช...
 
  การพัฒนา
ค่านิยมหลัก

ค่านิยมองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม...
 
  การสร้างสภาวะที่ดี
(Peak State)

การเข้าใจหลักการในศาสตร์แต่ละเรื่อง...
 
  ครบเครื่องเรื่อง
ศาสตร์การโค้ช

การโค้ชด้วยศาสตร์ต่างๆ...
     
     
Untitled Document
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240