คู่มือการโค้ชเบื้องต้นแบบสมัครเล่นเพื่อพัฒนา
(25 ก.ค. 59)
โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ coaching

   ผมตั้งใจจัดทำคู่มือสำหรับฝึกฝนการโค้ชเบื้องต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีหัวข้อประมาณนี้ดีไหมครับ?

อาการของโค้ชชี่ เช่น
      - ขาดความกระตือรือร้น
      -  ขาดความมั่นใจในตัวเอง
      - ชอบผัดวันประกันพรุ่ง
      - เครียด กังวล กับการทำงาน
      - เบื่อหน่าย งานเยอะ ทำไม่ทัน
(ใครมีอาการที่พบบ่อยๆ แจ้งมาได้ครับ)

    หัวข้อที่สามารถเลือกใช้ในการชวนคุย เป็นคำสำคัญที่ใช้ปรับเปลี่ยน ความคิด ความรู้สึก ของโค้ชชี่ได้

 
coacging
Coach’s vdo
ตัวอย่างการโค้ชชิ่ง 1:1
โดยวิทยากรอาจารย์ ปกรณ์วงศ์รัตนพิบูลย์
การใช้คำถามที่ดี (Questioning) การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening) การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) การจูงใจและให้กำลังใจ (Motivation)
   
coaching
Coach Manual
ชุดคำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง (โค้ชตัวเอง)
การสร้างการทำงานที่มีวินัย
ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ
- ฉันให้ความหมายของ “การทำงานอย่างมีวินัย” ว่าอย่างไรบ้าง?
- การทำงานที่ไม่มีวินัยก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้าง?
โค้ชชิ่ง คู่มือวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่น…ในฐานะโค้ช
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ coaching
วันนี้อยากจะโค้ชชิ่ง (Coaching) ตัวเองให้เป็นตัวอย่างกับทุกๆ ท่าน เพราะผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ โค้ชตัวเอง (Life Coach) โดยบอกว่าเรามีโค้ชภายในของตัวเอง และโค้ชนั้นคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา โดยที่โค้ชจะไม่ตัดสินใจ ไม่ตำหนิ แต่จะคอยกระตุ้นให้เราใช้ศักยภาพของเราเอง โดยการใช้คำถามและให้กำลังใจกับเราในเรื่องต่างๆ ดังนั้น ถ้าเราฟังเสียงภายในของเราได้ เราก็จะมีโค้ชที่เข้าใจเรา และอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลา
กลยุทธ์พื้นฐานของ Michael E.Porter coaching
การพัฒนาตัวเองให้กล้าฝันและกล้าทำจนมันสำเร็จ
การเลือกทำงานที่สำคัญที่สุด
การกำหนดกิจกรรมพัฒนา Competency กับบุคลากร
คุณลักษณะของผู้จัดการที่ทีมงานส่วนใหญ่ต้องการ
   
กรณีศึกษาหมวด
ผู้นำในฐานะโค้ช
Case Study by Pakorn
Coaching Card
Coaching Tools by Pakorn
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการโค้ช
 
The world of coaching
การช่วยโค้ชชี่เปลี่ยนสภาวะต่างๆ ด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคการฟังเชิงรุก coaching
การฟังเชิงรุก (Active Listening) ช่วยให้ได้ยินเบื้องหลังอาการของโค้ชชี่ ทำให้โค้ชสามารถช่วยให้โค้ชชี่เปลี่ยนสภาวะต่างๆ ได้ด้วยตัวโค้ชชี่เอง... [อ่านต่อ]
 
ทฤษฏีการโค้ช
ทฤษฏีการโค้ช
เราจะเห็นการเรียนรู้ของเด็กฝรั่งในหนังหลายๆ เรื่อง ว่าการเรียนในห้องเรียนของเขาเป็นลักษณะแบบไหน และก็มักเอามาเปรียบเทียบกับการเรียนของเด็กไทยว่า เด็กไทยเรียนแบบท่องจำมากกว่าเรียนจากการคิด-สังเกต... [อ่านต่อ]
 
เทคนิคการฟังให้ครบองค์ประกอบของเรื่องที่พูด
โค้ช จะฟังที่ Context มากกว่า Content เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำพูดของโค้ชชี่ได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะองค์ประกอบของคำพูดต่างกัน อาจให้ความหมายที่ต่างกันมากมายครับ ผมฝึกฝนการฟังที่บริบททั้งหมดของผู้พูด ... [อ่านต่อ]
 
เทคนิคการโค้ช
 
ตัวอย่างการโค้ชชิ่ง 1:1
ตัวอย่างการโค้ชชิ่ง 1:1
การใช้คำถามที่ดี (Questioning) การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening) การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) การจูงใจและให้กำลังใจ (Motivation)... [อ่านต่อ]
 
ชุดคำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
ชุดคำถามสร้าง
การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
การสร้างการทำงานที่มีวินัย
ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ
- ฉันให้ความหมายของ “การทำงานอย่างมีวินัย” ว่าอย่างไรบ้าง? ... [อ่านต่อ]
 
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
วันนี้อยากจะโค้ชชิ่ง (Coaching) ตัวเองให้เป็นตัวอย่างกับทุกๆ ท่าน เพราะผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ โค้ชตัวเอง (Life Coach) โดยบอกว่าเรามีโค้ชภายในของตัวเอง... [อ่านต่อ]
 
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
พรพรรณ ทำงานกับริษัทมานานกว่า 10 ปี เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงานมาโดยตลอด มีความภักดีต่อองค์กร เพื่อนๆให้การยอมรับ แต่แล้ววันหนึ่ง พรพรรณได้เจอกับปัญหากับงาน... [อ่านต่อ]
ข้อความต่างๆ ที่เป็นเชิงวิชาการ แนวความคิด และเทคนิค ต่างๆ อย่างย่อๆ ที่ถูก Post บน facebook แล้วนำมารวมไว้ในเว็บไซต์เพื่อเป็น แหล่งอางอิงที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านได้อีก ไม่สูญเปล่าเพราะใน facebook จะถูกแทนที่ไปเรื่อยๆ แต่เทคนิคบางอย่างสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงได้
coaching
Coaching on key words
coachingcoaching
coaching เพื่อการสร้างทางเลือก coaching
coachingcoaching
coaching เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
coachingcoaching
coaching เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
coachingcoaching
coaching
โค้ชตัวเองด้วยหนังสือ
coachingcoaching
coaching เพิ่มพลังสมองด้วย NLP coaching
coachingcoaching
coaching ล้มเหลว แล้วต้องเรียนรู้
coachingcoaching
coaching เปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่เป็น
coachingcoaching
 
coaching
เทคนิคการใช้คำถาม
coachingcoaching
coaching จุดประสงค์ การใช้คำถาม
เพื่อให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
coaching
coachingcoaching
coaching ทักษะในการถามคำถาม
coachingcoaching
coaching Life & Performance Coach
coachingcoaching
     
coaching
การพัฒนาตนเอง
coachingcoaching
coaching ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช
coachingcoaching
coaching การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง
coachingcoaching
coaching หลักการและเทคนิคของ NLP มาโค้ชตัวเอง
coachingcoaching
coaching
การให้คำปรึกษากรณีต่างๆ
coachingcoaching
coaching พนักงานชอบมาทำงานสายอยู่บ่อยๆ
ควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานตั้งใจทำงานมากเกิน
จนกลายเป็นความเครียด จึงหงุดหงิดง่าย
ควรโค้ชชิ่งอย่างไร?
coaching
หลักการเป็นโค้ช
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (1)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (2)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (3)
แนวความคิดของโค้ชชี่ที่มีต่อโค้ชหลังจากการโค้ชชิ่งแล้ว เพื่อให้เห็นถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากโค้ชชี่เพื่อเป็นการยืนยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโค้ชชิ่ง จากบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่เพียงคำพูดของโค้ช ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มาก
coaching
ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
coaching
ตามที่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Life Coaching จากคุณปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับ ข้อแนะนำในเรื่องการหาแนวทางพัฒนา วางแผน และ ความมุ่งมั่นในการลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จของลูกชาย ให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยได้รับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
coaching
คุณสุนันทา ว่านเครือ
coaching
ความรู้สึกของโค้ชชี่เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
coaching ตอบปัญหาเชิงการแก้ไขปัญหา ตอบโดน กรณีตัวอย่างเช่นการติดหลุมพราง รู้สึกอึดอัดในการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ที่มีการมองต่างมุม ความเห็นไม่ตรงกัน ได้รับคำตอบว่าเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่เราต้องควบคุมตัวเอง นั่นคือคำตอบที่เราแกร๊กเองได้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป
coaching
คุณสุณิชชา ชอบชัย
coaching
ความรู้สึกของโค้ชชี่เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
coaching เป็นวิธีการที่ทำให้โค้ชชี่ มองเห็น ยอมรับด้วยตนเอง … ช้าแต่ชัดเจนในเป้าหมาย
coaching ทำให้โค้ชชี่มีเป้าหมาย ในการเปลี่ยนแปลง…ด้วยการเลือกเองอย่างเต็มใจ
 
 
Copyright @2012. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240