The world of coaching
โปรแกรมสำคัญที่องค์กรใช้พัฒนาบุคคลากร
การได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วม กับการพัฒนาบุคลากรในโปรแกรมต่างๆ ด้วยบทบาท วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษา ทำให้มองเห็นภาพรวมเกือบทั้งหมด... [อ่านต่อ]
 
การโค้ชผู้บริหารระดับสูง
Coachtalk#50 คุณไม่เข้าใจคนอื่นเป็นเพราะเหตุใด ?
ผมพยายามเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้น แต่กลับไม่ได้ผลเลย เพราะดูเหมือนผมยิ่งไม่เข้าใจผู้อื่น ผมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น... [อ่านต่อ]
 
การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching)
การโค้ชด้วยสติ (Mindfulness Coaching) ก็เช่นเดียวกันครับ คนชวนให้ฝึกนั่งสมาธิ ก็ปฏิเสธมาตลอดครับ ตอนนี้จนสนใจการโค้ชด้วยสติเป็นอย่างมาก ... [อ่านต่อ]
 
Coaching Service
 
โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ
Group Coaching
by Theory
Coaching Service
 
โปรแกรมการฝึกทักษการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
Group Coaching
by Activity
Coaching Service
 
การให้คำปรึกษาในรูปแบบการ Coaching
การให้คำปรึกษาใน
รูปแบบการ Coaching
Coaching Service
 
การสอนแนะผู้บริหาร  Executive Coaching
การสอนแนะผู้บริหาร
(Executive Coaching)
Coaching Service
โปรแกรมการฝึกทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมการฝึกทักษะ
การฟังเชิงปฏิบัติการ
Coaching Skill Building
 
โปรแกรมการฝึกทักษการโค้ชเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมการฝึกทักษะ
การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
Coaching Skill Building
 
การสร้างรูปแบบการโค้ชเเบบครบเครื่อง
การสร้างรูปแบบ
การโค้ชเเบบครบเครื่อง
Coaching Skill Building
 
การพัฒนาการโค้ชในรูปแบบต่างๆ
การพัฒนาการโค้ช
ในรูปแบบต่างๆ
Coaching Skill Building
 
รวมเครื่องมือโค้ช
 
Coaching Card
Coaching Tools by Pakorn
Balancing Coaching Card coaching
การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่งด้วยคำสำคัญ
เครื่องมือประกอบการโค้ชตาม Grow Model
คู่มือตัวอย่างบทสนทนาการโค้ชในประเภทต่าง
คู่มือวิธีจูงใจให้กับผู้อื่นในฐานะโค้ช
Consult and Coaching
 
เทคนิคการโค้ช
 
ตัวอย่างการโค้ชชิ่ง 1:1
ตัวอย่างการโค้ชชิ่ง 1:1
การใช้คำถามที่ดี (Questioning) การรับฟังอย่างตั้งใจ (Listening) การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) การจูงใจและให้กำลังใจ (Motivation)... [อ่านต่อ]
 
ชุดคำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
ชุดคำถามสร้าง
การเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
การสร้างการทำงานที่มีวินัย
ตัวอย่างชุดคำถามตามกระบวนการ
- ฉันให้ความหมายของ “การทำงานอย่างมีวินัย” ว่าอย่างไรบ้าง? ... [อ่านต่อ]
 
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
เอาชนะความวิตกกังวลด้วยตัวเอง
วันนี้อยากจะโค้ชชิ่ง (Coaching) ตัวเองให้เป็นตัวอย่างกับทุกๆ ท่าน เพราะผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ โค้ชตัวเอง (Life Coach) โดยบอกว่าเรามีโค้ชภายในของตัวเอง... [อ่านต่อ]
 
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานะโค้ช
พรพรรณ ทำงานกับริษัทมานานกว่า 10 ปี เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงานมาโดยตลอด มีความภักดีต่อองค์กร เพื่อนๆให้การยอมรับ แต่แล้ววันหนึ่ง พรพรรณได้เจอกับปัญหากับงาน... [อ่านต่อ]
Coach Share
 
 
ข้อความต่างๆ ที่เป็นเชิงวิชาการ แนวความคิด และเทคนิค ต่างๆ อย่างย่อๆ ที่ถูก Post บน facebook แล้วนำมารวมไว้ในเว็บไซต์เพื่อเป็น แหล่งอางอิงที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านได้อีก ไม่สูญเปล่าเพราะใน facebook จะถูกแทนที่ไปเรื่อยๆ แต่เทคนิคบางอย่างสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงได้
coaching
Coaching on key words
coachingcoaching
coaching เพื่อการสร้างทางเลือก coaching
coachingcoaching
coaching เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
coachingcoaching
coaching เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
coachingcoaching
coaching
โค้ชตัวเองด้วยหนังสือ
coachingcoaching
coaching เพิ่มพลังสมองด้วย NLP coaching
coachingcoaching
coaching ล้มเหลว แล้วต้องเรียนรู้
coachingcoaching
coaching เปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างที่เป็น
coachingcoaching
 
coaching
เทคนิคการใช้คำถาม
coachingcoaching
coaching จุดประสงค์ การใช้คำถาม
เพื่อให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
coaching
coachingcoaching
coaching ทักษะในการถามคำถาม
coachingcoaching
coaching Life & Performance Coach
coachingcoaching
     
coaching
การพัฒนาตนเอง
coachingcoaching
coaching ผู้จัดการในบทบาทของโค้ช
coachingcoaching
coaching การใช้เครื่องมือในการโค้ชของตัวเอง
coachingcoaching
coaching หลักการและเทคนิคของ NLP มาโค้ชตัวเอง
coachingcoaching
coaching
การให้คำปรึกษากรณีต่างๆ
coachingcoaching
coaching พนักงานชอบมาทำงานสายอยู่บ่อยๆ
ควรโค้ชชิ่งเขาอย่างไร?
coachingcoaching
coaching พนักงานตั้งใจทำงานมากเกิน
จนกลายเป็นความเครียด จึงหงุดหงิดง่าย
ควรโค้ชชิ่งอย่างไร?
coaching
หลักการเป็นโค้ช
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (1)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (2)
coachingcoaching
coaching หลักการของการเป็นโค้ช (3)
 
Coachee Feedback
 
แนวความคิดของโค้ชชี่ที่มีต่อโค้ชหลังจากการโค้ชชิ่งแล้ว เพื่อให้เห็นถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากโค้ชชี่เพื่อเป็นการยืนยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการโค้ชชิ่ง จากบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่เพียงคำพูดของโค้ช ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มาก
coaching
ดร. จิรพัฒน์ เอิบโชคชัย
coaching
ตามที่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นที่ปรึกษาเรื่อง Life Coaching จากคุณปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับ ข้อแนะนำในเรื่องการหาแนวทางพัฒนา วางแผน และ ความมุ่งมั่นในการลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จของลูกชาย ให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยได้รับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
coaching
คุณสุนันทา ว่านเครือ
coaching
ความรู้สึกของโค้ชชี่เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
coaching ตอบปัญหาเชิงการแก้ไขปัญหา ตอบโดน กรณีตัวอย่างเช่นการติดหลุมพราง รู้สึกอึดอัดในการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ที่มีการมองต่างมุม ความเห็นไม่ตรงกัน ได้รับคำตอบว่าเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่เราต้องควบคุมตัวเอง นั่นคือคำตอบที่เราแกร๊กเองได้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป
coaching
คุณสุณิชชา ชอบชัย
coaching
ความรู้สึกของโค้ชชี่เกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
coaching เป็นวิธีการที่ทำให้โค้ชชี่ มองเห็น ยอมรับด้วยตนเอง … ช้าแต่ชัดเจนในเป้าหมาย
coaching ทำให้โค้ชชี่มีเป้าหมาย ในการเปลี่ยนแปลง…ด้วยการเลือกเองอย่างเต็มใจ
 
 
Copyright @2012. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240